LEADER- subsidie zoekt vernieuwende energieprojecten van onderop

maart 24, 2022

LEADER- subsidie zoekt vernieuwende energieprojecten van onderop

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling waarbij een gebied zelf een strategie opstelt en die uitvoert door middel van het aanjagen, mee ontwikkelen en financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven van onderop die daar aan bijdragen. In Utrecht zijn er al honderden projecten gerealiseerd waarmee tientallen miljoenen euro’s zijn geïnvesteerd in het Utrechtse platteland en de verbinding met de stad.  

De komende tijd zien wij veel kansen voor innovatieve projecten rond systeemintegratie (lokaal koppelen van vraag en aanbod, bijv. met energieopslag), meervoudig ruimtegebruik en gebiedsgerichte aanpakken. Onze Gerben heeft recent met succes LEADER-subsidie aangevraagd en staat voor je klaar om mee te denken over nieuwe projectideeën!

Lees verder op Energie van Utrecht.

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

projectleider Energietransitie