Inloopavond provinciale Omgevingsvisie op 14 oktober: geef groen een stem!

oktober 9, 2019

Denk en praat mee over de provinciale Omgevingsvisie!

In de nieuwe Omgevingsvisie gaat de provincie beschrijven hoe de Utrechtse leefomgeving er in de toekomst uit moet komen te zien. Dus ook hoeveel ruimte en bescherming natuur en landschap krijgen, en hoeveel kansen er komen voor schone energie. Daarom is het erg belangrijk dat lokale groepen meedenken en input leveren. Een eerste kans daarvoor is de inloopavond die de provincie op 14 oktober organiseert voor inwoners en belangenorganisaties.

De NMU is nog steeds blij met het nieuwe coalitieakkoord voor de provincie Utrecht. Zo kwam er meer geld voor natuur en  duurzame energieopwekking. Circulaire economie en klimaatadaptatie kregen veel aandacht; bij mobiliteit stonden fiets en OV voorop en behoorden lagere maximumsnelheden op N-wegen tot de mogelijkheden. Bij deze punten herkennen we veel van de inbreng die we eerder samen met andere groene organisaties leverden onder de titel Groen & Gezond.

Maar ideaal was het akkoord nog niet. Zo liet het de optie open om te bouwen buiten de bestaande dorpen en steden (Rode contour), en liep het vooruit op grote nieuwbouwlocaties. Dit is nu precies een punt waar de Omgevingsvisie, en de bijbehorende Omgevingsverordening, de natuur en het landschap beter kunnen beschermen.

Erg belangrijk dus om dit naar voren te brengen tijdens de Inloopavond, waarbij ook gedeputeerden Huib van Essen en Rob van Muilekom aanwezig zullen zijn. Dus laat je groene stem horen en meld je aan!

Tags: