Duurzame energieprojecten voor iedereen!

mei 27, 2019

Duurzame energieprojecten voor iedereen!

We willen de lasten en de lusten van energieprojecten eerlijk verdelen en in een gebied houden. Dat is belangrijk om het draagvlak voor de energietransitie te vergroten. En daarbij moeten ook minder kapitaalkrachtige bewoners meeprofiteren. Energiefonds Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en de NMU zetten hiervoor een pilotproject op. Ben je bezig met een zonne-energieproject waarbij je ook mensen zonder investeringsruimte wilt betrekken? Neem dan contact op met w.jonkers@nmu.nl.

Aanleiding

Om het draagvlak voor de energietransitie te verhogen is het belangrijk om naast de lasten, ook de lusten van energieprojecten eerlijk te verdelen en in een gebied te houden. Dit kan door omwonenden direct mee te laten investeren, en mee te delen in de winsten via een energiecoöperatie. Hoewel iedereen moet kunnen meeprofiteren van de energietransitie, kunnen op dit moment alleen bewoners profiteren die voldoende vermogen hebben om te investeren. Een investering wordt ruimschoots terugverdiend en daarmee wordt financieel geprofiteerd van de investering.

Toch is er een constructie denkbaar die bewoners met minder diepe zakken in staat stelt om te profiteren van een grootschalig duurzaam energieproject. Dit kan bijvoorbeeld via een abonnementsmodel in combinatie met externe financiering.

Pilotproject: 2 coöperaties gezocht met zonneproject

Een aantal partijen in de provincie Utrecht (NMU, gemeente Utrecht, provincie Utrecht en Energiefonds Utrecht) onderzoekt de mogelijkheid om een pilotproject op te starten in de provincie Utrecht, voor bewoners met minder investeringsruimte. Hiervoor wordt gezocht naar twee pilotlocaties om kleinschalig het concept uit te testen waarbij ook bewoners met minder investeringsruimte mee kunnen doen met energieprojecten. Het plan is om in de pilotfase twee type projecten te testen: een postcoderoosproject en een SDE+ project.

Het doel is uiteindelijk om een concept te hebben dat toepasbaar is op alle type energieprojecten (wind, zon, warmte, besparing). Voor de pilot zal evenwel de focus op zonne-energieprojecten liggen omdat hierbij de projectontwikkeling voor energiecoöperaties het minst complex is. Voor het pilotproject wordt dus gezocht naar twee energiecoöperaties uit de provincie Utrecht die een zonne-energieproject willen aandragen en mee willen denken naar een manier om ook mensen zonder investeringsruimte te betrekken. Het voordeel om mee te doen voor de energiecoöperatie is dat zij hiermee de mogelijkheid krijgen om mensen met een kleine beurs te betrekken bij hun projecten en dat een aantal professionele partijen uit de provincie zoals het Energiefonds en de NMU hier ondersteuning bij bieden.

Criteria om mee te doen

  • Project van een energiecoöperatie in de provincie Utrecht
  • Zonne-energieproject op dak via Postcoderoos of SDE+ subsidie van minimaal 100 panelen
  • Businesscaseberekening is gemaakt en rendement is bewezen positief
  • Contracten met dakeigenaar en/of gebruiker zijn rond
  • Er is duidelijkheid over dakconstructie, netaansluiting en eventuele asbest
  • Bij een SDE+ project is de subsidie al toegekend of in ieder geval aangevraagd bij RVO
  • Leden van de energiecoöperatie zijn bereid mee te denken bij de uitwerking van het concept
  • De werving van deelnemers is nog niet begonnen of er is nog voldoende ruimte voor nieuwe deelnemers om mee te doen.

Interesse? Aanmelden kan via Wijnand Jonkers: w.jonkers@nmu.nl

 

Tags: