Denk mee over zon en wind in Rijnenburg en Reijerscop

mei 2, 2018

Denk mee over zon en wind in Rijnenburg en Reijerscop

Meedenken over zonne- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop? Dat kan tijdens een werkbijeenkomst op donderdag 17 mei van 16:00-21:00 uur in De Schalm in De Meern. Je kunt binnenlopen wanneer je wilt, er is geen gezamenlijk startmoment of vast programma. Van harte welkom!

In juli 2017 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor grootschalige duurzame energieopwekking vastgesteld. In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht worden nu verschillende varianten voor het ‘energielandschap’ ontworpen. Dit gebeurt samen met bewoners en omwonenden (ook uit omliggende gemeenten), belanghebbenden, initiatiefnemers en het ontwerpbureau Bosch Slabbers, onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider.

Steun voor mooi energiek Rijnenburg

Als NMU juichen we het energie-initiatief van bewoners, RijneEnergie, van harte toe. In Rijnenburg en Reijerscop kan een fikse hoeveelheid schone energie volgens ons hand in hand gaan met prettig wonen én waardevolle cultuurhistorie, landschap en natuur. De plannen kunnen zo’n vorm krijgen dat het een mooi gebied wordt om in te recreëren en er zelfs educatie over alle thema’s mogelijk is.

In gesprek over het energielandschap

Tijdens deze eerste werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente met alle belanghebbenden uit de nabije omgeving in gesprek over de eerste schetsen van het energielandschap. De werkbijeenkomst biedt belangstellende de gelegenheid om zich te laten informeren over het proces en ideeën aan te dragen voor het verder uitwerken van de schetsen van het energielandschap.

Resultaten op tweede werkbijeenkomst

Na de werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers en de uitwerkingsgroep aan de slag met de opbrengsten. De resultaten koppelen zij op 30 juni terug tijdens een tweede werkbijeenkomst bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, waar u ook weer van harte welkom bent. Ook dan kunnen bewoners en belanghebbenden meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking van de scenario’s.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de aanleiding, achtergrond en het proces, kijk dan op de website: www.utrecht.nl/rijnenburg. Je kunt je hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.