Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Utrechtse Landschappen

Utrechtse Landschappen

 

30/11/2010 – Utrecht heeft een grote verscheidenheid in landschappen. Er zijn vijf Nationale Landschappen binnen de provincie. Dit zijn Het Groene Hart, Arkemheen- Eemland, Rivierengebied (Kromme Rijngebied), Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam. En uiteraard is ook buiten deze landschappen veel moois te beleven, zoals op de Utrechtse Heuvelrug.

De provincie Utrecht heeft voor heel het landelijk gebied de Kwaliteitsgids voor de Utrechtse Landschappen gemaakt. Deze kwaliteitsgids vormt de basis voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), waarin de toekomst van de ruimte in de provincie wordt beschreven.

De toekomst van de nationale Landschappen is onzeker, nu de rijksoverheid van plan is deze te schrappen. In de ontwerp-structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van het kabinet is opgenomen dat landschap niet langer een taak van de rijksoverheid is, maar dat dit wordt overgelaten aan de provincie. Hoe de provincie deze nieuwe taak opneemt, zal worden vastgelegd in de PRS. De NMU zal dit nauwgezet volgen en pleiten voor goede bescherming van het landschap.

Meer informatie?

Kijk op de website van Nationale Landschappen of lees de kwaliteitsgids Nationale Landschappen.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI