Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
EHS en natuur buiten de EHS

EHS en natuur buiten de EHS

15/08/2011 – Voor het beschermen en versterken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werken we samen met de natuurorganisaties in de provincie. Door aankoop, inrichting en beheer van natuurgebieden ontstaat het netwerk van natuurgebieden. De NMU heeft versterken van de EHS en natuurwaarden buiten de EHS als belangrijk aandachtspunt bij haar werk in de gebiedscommissies en bij het beoordelen van bestemmingsplannen en structuurvisies.

Planologische bescherming van de EHS gebeurt door het toetsen van nieuwe ruimtelijke plannen, zoals gemeentelijke bestemmingsplannen en structuurvisies, aan de begrenzing van de EHS. We wijzen gemeenten op de noodzaak van beschermen van de EHS, indien nodig door het indienen van zienswijzen en juridische procedures.

Herijking EHS in Akkoord van Utrecht

In 2011 is de EHS als gevolg van bezuinigingen door de Rijksoverheid ‘herijkt’. Dit heeft geleid tot het ‘Akkoord van Utrecht’ wat mede door de NMU is ondertekend. Na pittige onderhandelingen met de partners in het landelijk gebied, is het Akkoord ondertekend door de Provincie Utrecht, LTO, Utrechts Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Het Utrechts Landschap, Staatsbosbeheer, Agrarische Natuurverenigingen, Landschap Erfgoed Utrecht, Reconstructiecommissie Gelderse Vallei/ Utrecht Oost en NMU.

In het Akkoord is een kaart opgenomen met de concrete invulling van gebieden: welke gebieden blijven onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), welke gebieden behoren tot de zogenaamde Groene Contour en welke gebieden worden uit de EHS geschrapt. Uiteindelijk is dit akkoord echter nog geen officieel beleid, dit moet worden vastgelegd in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Meer informatie?

Ga naar de website van Provincie Utrecht voor meer informatie.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI