Wie doet wat?

Wie doet wat?

29 september 2022 werd door 88 partijen, waaronder ook de NMU, het Convenant Duurzame Woningbouw ondertekend. Een goede stap welke voortkwam uit de wens van koploper gemeenten en marktpartijen om duurzaamheidsambities van verschillende gemeenten gelijk te trekken. Zo hoeft niet iedere bouwer met iedere gemeente apart in gesprek over steeds iets andere wensen.

5 gemeenten gaan al voor Goud

Samen met koploperbedrijven roept de NMU gemeenten op om voor het hoogste ambitieniveau van het Convenant te gaan, namelijk goud. Succesvolle lobby leidde er al toe dat drie gemeenten in onze provincie voor goud gaan: Bunnik, Amersfoort en Utrecht. Inmiddels sluiten ook de gemeenten Zeist en Rhenen aan in dit rijtje. We roepen andere gemeenten op dit voorbeeld te volgen. Alleen als gemeenten gezamenlijk koers bepalen, maken we kans op het halen van de doelen van het Klimaatakkoord.

 

Bekijk ook ons Handboek “Bouwen voor de toekomst”