Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning omvat alle onderwerpen waarvoor vroeger afzonderlijke vergunningen voor aangevraagd moesten worden, namelijk bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Teven worden alle aspecten van een project in de vergunning meegenomen, zoals bouwen, aanleggen, oprichten en gebruiken. Een omgevingsvergunning vraagt men aan via het Omgevingsloket. Op deze website kan men tevens een vergunningscheck doen om snel te achterhalen of men voor de voorgenomen werkzaamheden een vergunning nodig heeft.

Men kan een omgevingsvergunning op verschillende manieren indienen:

  • als één omgevingsvergunning voor alle activiteiten in het project;
  • met meerdere (deel)vergunningen die los van elkaar worden aangevraagd;
  • in twee fasen waarbij een splitsing gemaakt wordt tussen bijvoorbeeld de ruimtelijke activiteiten (fase 1) en de aspecten bouwen en milieu (fase 2).

Ook een omgevingsvergunning dient voorzien te zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing.

Procedure

Voor een omgevingsvergunningen gelden twee procedures: de reguliere en uitgebreide procedure. In artikel 3.10 van de Wabo is opgenomen wanneer men de uitgebreide procedure dient te volgen (zie http://wetten.overheid.nl). In ieder geval geldt de uitgebreide procedure voor projecten die in strijd zijn met een bestemmingsplan, beheersverordening of exploitatieplan.

Bij de reguliere procedure dient het bevoegd gezag binnen 8 weken een beslissing te nemen. Nadat de beschikking is afgegeven, kan men bezwaar indienen bij de gemeente. Indien men niet akkoord is met de uitspraak in het bezwaarschrift, kan beroep ingediend worden bij de Rechtbank en daarna hoger beroep bij de Raad van State.

Via de uitgebreide procedure kan de beslistermijn 6 maanden duren. Dit is inclusief een terinzagelegging van het ontwerpbesluit gedurende 6 weken. Na het verlenen van de beschikking kan men in beroep gaan bij de Rechtbank. Daarna staat nog de mogelijkheid open om in hoger beroep te gaan bij de Raad van State.

Via deze link kun je een poster downloaden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een uitgebreid schema van het verloop van de omgevingsvergunning.

Nicolette BuiterLinkedin profiel van Nicolette Buiter
Juridisch medewerker RO & milieu
Telefoonnummer: 06 41 525 784
n.buiter@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI