Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Proces en invloed

Proces en invloed

Actie voeren

Als je in actie wilt komen tegen een plan in je omgeving, is het goed je vooraf af te vragen wat je wilt bereiken. Moet het plan helemaal van tafel? Of wil je dat het plan wordt aangepast? Het is ook goed je af te vragen wat reëel is en wat haalbaar is. Nuttige informatie voor mensen die in actie willen komen tegen ruimtelijke ontwikkelingen is te vinden in het Handboek Behoud het Landschap van Milieudefensie.

De drie fasen

Bij grotere plannen (zoals een bestemmingsplan) kunnen drie fasen onderscheiden worden waarin op verschillende manieren invloed kan worden uitgeoefend op de ontwikkeling:

  • het voortraject;
  • de politieke besluitvorming;
  • de gang naar de rechter.

Het voortraject

Voordat de officiële procedures starten wordt er vaak al over de plannen gesproken tussen de initiatiefnemer en de gemeente. Omdat in deze fase nog veel dingen open liggen, heeft actie in deze fase de meeste kans van slagen.

De politieke besluitvorming

In veel gevallen zal de gemeenteraad een besluit over een plan moeten nemen. Voordat de gemeente een beslissing neemt is er de mogelijkheid om te reageren. Klik hier meer informatie over de procedures van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

De gang naar de rechter

Tegen een besluit van de gemeente kan in veel gevallen beroep of hoger beroep ingesteld worden. Het is goed je vooraf twee dingen te realiseren.

  • Je kunt alleen bezwaar maken als je eerder gereageerd hebt en alleen tegen die dingen die je eerder genoemd hebt. Het is dus belangrijk om je kans niet voorbij te laten gaan.
  • De rechter gaat niet op de stoel van de gemeente zitten. Dat wil zeggen dat de gemeente de inhoudelijke keuzes maakt. De rechter toetst daarbij of geen procedurefouten zijn gemaakt, alle onderzoeken zijn uitgevoerd en alle belangen zijn meegewogen.

Communicatie en draagvlak

Vaak zijn groepen bij de strijd tegen een bouwproject vooral gericht op het direct beïnvloeden van de besluitvorming. Maar om het verzet zo effectief mogelijk te maken, is het ook belangrijk aandacht te besteden aan het voeren van een publiekscampagne. Enkele belangrijke aandachtspunten die in het Handboek Behoud het landschap genoemd worden, zijn:

  • Als je actie voert is het ook belangrijk dat anderen weten wat jouw mening is en dat anderen jouw ideeën ondersteunen.
  • Bind niet alleen mensen aan je groep maar ook organisaties. Neem contact op met allerlei groeperingen zoals lokale en provinciale organisaties en probeer steun te verwerven voor je standpunt en hen bij de campagne te betrekken.
  • De ervaring leert dat je mensen het beste mobiliseert voor een activiteit als ze de urgentie van de kwestie inzien en voelen. Duidelijke informatie die mensen herhaaldelijk onder ogen krijgen is hiervoor een vereiste. Kies voor activiteiten dus de juiste momenten uit.
  • Gebruik verschillende publiciteitsmiddelen zoals posters, flyers, ingezonden brieven in de krant, agendaberichten informatie op de eigen website of e-mailberichten. Ook kan men kiezen voor het organiseren van bijeenkomsten, activiteiten of debatten.

Planschade

Indien men verwacht vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade te leiden als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, kan men een claim voor planschade indienen bij de gemeente. Deze zogeheten ‘tegemoetkoming in schade’ is het financiële nadeel dat een betrokkene heeft door het verschil tussen de nieuwe (onvoorziene) planologische situatie en de bestaande/oude situatie. Een eventuele vergoeding van het financiële nadeel kan pas aangevraagd worden als er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan of een onherroepelijke omgevingsvergunning (gericht op het afwijken van het bestemmingsplan).

Nicolette BuiterLinkedin profiel van Nicolette Buiter
Juridisch medewerker RO & milieu
Telefoonnummer: 06 41 525 784
n.buiter@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI