Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Ruimte voor natuur en recreatie op Utrechtse Heuvelrug

Ruimte voor natuur en recreatie op Utrechtse Heuvelrug

Heuvelrug Stompert wandelen 4De Natuur en Milieufederatie Utrecht, NMU en de RECRON, de vereniging voor recreatieondernemers Nederland, hebben gezamenlijk een visie opgesteld voor de toekomst van de natuur en de recreatiebedrijven op de Utrechtse Heuvelrug. Zij stellen voor op plaatsen waar de behoefte groot is ruimte te geven aan groei van bedrijven, en op andere plaatsen die belangrijk zijn voor de natuur bedrijven te laten krimpen. Op deze manier kunnen beiden zich beter ontwikkelen. De visie is aangeboden aan de provincie Utrecht.

De Utrechtse Heuvelrug is zowel het grootste natuurgebied als het belangrijkste toeristisch-recreatieve gebied van de provincie Utrecht. Het gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is gedeeltelijk bestempeld als Nationaal Park.

Versnipperd

De natuur op de Utrechtse Heuvelrug is door allerlei ruimtelijke ontwikkelingen versnipperd geraakt. Er is sprake van een spanningsveld tussen de natuurdoelstellingen en de bijbehorende regelgeving enerzijds en de wensen voor uitbreiding van de aanwezige verblijfsrecreatie anderzijds. De afgelopen jaren is sprake van een patstelling tussen de belangen waardoor nieuwe ontwikkelingen niet van de grond komen. De NMU en RECRON willen met hun initiatief deze patstelling doorbreken.

Krimp en groei

Met steun van de andere gebiedspartijen is door de organisaties een nieuwe aanpak ontwikkeld. Voorgesteld wordt een groei- en krimpbenadering voor de hele Utrechtse Heuvelrug. Het betreft een methodiek waarbij voor zowel de verblijfsrecreatie ontwikkelmogelijkheden ontstaan, als ook kwaliteitswinst voor de natuur. Per bedrijf met de wens tot uitbreiding zal worden gekeken wat de mogelijkheden zijn.

Positief

De provincie Utrecht staat hier in principe positief tegenover en heeft reeds een begin gemaakt met de beleidsmatige inpassing. Het betreft nog een methodiek op hoofdlijnen met voorstellen voor het uitwerken van een financieringsconstructie en van een organisatie voor de uitvoering. NMU en RECRON stellen voor deze uitwerking snel ter hand te nemen.

Downloads: Resultaat Project natuurlijk verblijfsrecreatie op de Utrechtse Heuvelrug

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI