Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Mooie landschappen met rijke natuur

Mooie landschappen met rijke natuur

De NMU spant zich in om in een drukke en bedrijvige provincie de ruimte en voorwaarden te vinden voor een soortenrijke en gevarieerde natuur en een aantrekkelijk landschap.

De NMU scant alle bestemmingsplannen en structuurvisies in de provincie en reageert mondeling en schriftelijk op de belangrijkste ontwikkelingen, samen met de terreinbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap.

Daarnaast ondersteunen we via het Adviespunt Ruimte lokale groepen die zelf plannen willen beïnvloeden. We praten en beslissen ook mee in de gebiedscommissies over ontwikkelingen in het landelijk gebied.

De NMU heeft een lange staat van dienst bij het kritisch volgen van de basiskwaliteit van natuur, zoals de waterhuishouding en stikstofdepositie. Als belangenbehartiger denken we mee over beleid om de milieukwaliteit te verbeteren.

Verder worden we vaak betrokken bij de voorbereiding van provinciaal beleid voor natuur, landschap en ruimtelijke ordening. Samen met terreinbeheerders zoeken we naar nieuwe financieringsmogelijkheden voor natuur. We hebben de rol van kennisleverancier, belangenbehartiger en intermediair naar lokale organisaties.

 

Max ZevenbergenLinkedin profiel van Max Zevenbergen
Landelijk gebied en groene ruimte
Telefoonnummer: 06 41 525 451
m.zevenbergen@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI