Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Thema’s duurzame landbouw

Thema’s duurzame landbouw

Thema_producent_consument1-300x180 (1)De kloof tussen de boer en consument wordt steeds groter. Met verschillende initiatieven kan dit probleem opgelost worden.

 

 

 

 

Thema_schaalvergroting1-300x180In de landbouw is er sprake van schaalvergroting, maar tegelijkertijd is er ook sprake van toenemende leegstand van agrarische gebouwen.

 

 

 

 

Thema_energie_klimaat1-300x180Niet alleen in de landbouw komen broeikasgassen vrij, ook bodemdaling zorgt ervoor dat broeikasgassen vrij komen. Boeren kunnen verschillende maatregelen nemen om dit tegen te gaan.

 

 

 

Thema_mest_bodem_water1-300x180Mest is belangrijk voor een gezonde bodem, maar tegenwoordig is er sprake van een teveel aan mest, met behulp van kringlooplandbouw wordt aandacht aan bodembeheer besteedt.

 

 

 

Thema_natuur1-300x180Door de modernisering van de landbouw is de biodiversiteit sterk verminderd. Dit terwijl natuur en landbouw elkaar kunnen versterken, een gezond bodemleven zorgt voor een goede landbouwproductie.

 

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI