Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Duurzame landbouw

Duurzame landbouw

De NMU zet zich in vóór een agrarische sector in harmonie met zijn omgeving en tegen de negatieve impact van de landbouw op natuur, landschap en milieu. In 2015 zijn we de campagne Duurzame Boeren gestart. In deze campagne gaan we op zoek naar alle duurzame landbouw initiatieven in de provincie.

Portret MaxMax Zevenbergen vertelt:

“We zijn vooral vanuit de gebiedscommissies betrokken bij agrarische ontwikkelingen, vooral in relatie tot natuur en water (stikstof, verdroging, EHS, bodemdaling). De NMU heeft verder de onderwerpen energie(productie) en klimaatadaptatie op de agenda gezet en is voorzitter van de Werkgroep Energie Utrecht West.

Ten slotte peilden we via een Groene Peiler de mening van de inwoners van de provincie Utrecht over de landbouw. Op basis van de uitkomsten gaat de NMU op zoek naar koplopers onder de boeren op het gebied van bijvoorbeeld natuur- en landschap, energie of bodembeheer.”

Film duurzame boeren

Dit is een filmpje van een van de meest duurzame boeren van de Provincie Utrecht: biologisch melkveehouder Max van Tilburg uit Breukelen.

 

 

Mattheus BleijenbergLinkedin profiel van Mattheus Bleijenberg
Communicatie / campagnes
Telefoonnummer: 06 53 353 793
m.bleijenberg@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI