Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Biowarmte-installatie

Biowarmte-installatie

De NMU steunt onder voorwaarden het plan om op Lage Weide een Biowarmte-Installatie (BWI) te bouwen. Daarin worden resten van composteringsprocessen verbrand om zo stadswarmte te leveren aan 22.000 huishoudens in Utrecht en Nieuwegein. Dat bespaart veel aardgas en scheelt 41.000 ton CO2-uitstoot per jaar. De effecten op de luchtkwaliteit zijn klein. De NMU staat kritisch tegenover het bijstoken van hout. Er moet goede handhaving en controle zijn bij het bijstoken van houtresten. Ook pleiten we voor het duurzaamheidscertificaat.

Strenge voorwaarden

biowarmte installtie

Hoewel de NMU kritisch staat tegenover het gebruik van plantaardig materiaal om energie op te wekken, ziet zij in dit geval ook de voordelen. Als brandstof zullen houtresten worden gebruikt uit groenonderhoud en de productie van compost. Er wordt dus alleen materiaal verbrand dat niet op andere manieren te gebruiken is en nu wordt afgevoerd naar vooral Duitsland. De houtresten worden verzameld binnen een straal van  gemiddeld 100 kilometer. Ook met het vervoer meegerekend is het effect op de CO2-uitstoot nog steeds positief.

De herkomst van de biomassa en de installatie gaan voldoen aan het ‘Better Biomass’ keurmerk, gecontroleerd door onafhankelijke instanties. De NMU stelt echter als voorwaarde dat als er resthout afkomstig uit bossen wordt ingezet, dit alleen mag als het gaat om FSC-gecertificeerde bossen. Verder gaat initiatiefnemer Eneco elke drie maanden publiek rapporteren over de herkomst en duurzaamheid van de gebruikte biomassa, als het aan de NMU ligt.

Effect op de omgeving

De NMU is ook zeer alert op nadelige effecten op de omgeving. Met name de luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp. De bijdrage aan de concentratie fijnstof in Utrecht-West is maximaal 0,01 microgram per m3. Op een achtergrondconcentratie van 23,1 microgram is dat verwaarloosbaar. Dankzij de uitgebreide filterinstallatie geldt dit ook voor de bijdrage van de installatie aan de concentraties fijnstof in de Milieuzone. De initiatiefnemer heeft toegezegd dat hij de samenstelling van de gereinigde rookgassen continue zal meten en monitoren, en dagelijks op internet zal zetten. Verder vindt de NMU dat de schoonste voertuigen (Euro VI) gebruikt moeten worden voor de aanvoer van de houtresten.

Blij met bijdrage aan duurzame warmte

Bij stadsverwarming wordt de warmte nu nog opgewekt met fossiel aardgas. Dat kan duurzamer, wil Utrecht in 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Van de alternatieven is biomassa op dit moment het meest kansrijk en op korte termijn te realiseren.

Vraag naar biomassa mag aanbod niet overstijgen

Het feit dat de NMU de komst van de biowarmte installatie in Utrecht omarmt, heeft consequenties voor hoe we tegen andere biowarmte-initiatieven in de provincie aankijken. Het gevaar bestaat dat, als er meerdere initiatieven van de grond komen, de vraag naar biomassa het aanbod gaat overstijgen en er biomassa verbrand gaat worden die niet aan de duurzaamheidseisen voldoet. De NMU bepleit om deze reden het instellen van een landelijk register voor het gebruik van biomassa geschikt voor verbranding.

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI