Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Biomassa

Biomassa

Biomassa kan dienen als bron voor de opwekking van energie. Daarbij kan het gaan om plantaardig materiaal zoals hout en snoeiafval of dierlijk materiaal zoals mest en vet. In de laatste jaren wordt steeds vaker ‘houtige biomassa’ verbrand om elektriciteit of warmte op te wekken. Een voorbeeld daarvan is de geplande biowarmte installatie van Eneco op Lage Weide, waarvoor de NMU eerder samen met Milieudefensie en Greenpeace onder voorwaarden haar steun uitsprak

biomassaDoor de toenemende populariteit neemt de behoefte aan ‘ houtige biomassa’ toe. Die biomassa kan komen uit de volgende bronnen:

  • Bos, landschap of bebouwde omgeving
  • Biomassaplantages (waar bijvoorbeeld wilgen, populieren en miscanthus worden gekweekt)
  • Resthout of residuen van houtverwerkende industrie of als gebruikt hout.

Het Nederlandse biomassa beleid  (in navolging van Europees beleid) stelt dat de verbranding van houtige biomassa een duurzame manier van energieopwekking is. Immers, biomassa groeit ook weer aan in bos, landschap of plantage. Daarmee is er een gesloten kringloop. De verbranding van biomassa leidt niet tot extra uitstoot van CO2, maar bespaart wél op het gebruik van fossiele brandstoffen.

Discussie over duurzaamheid biomassa

Desondanks bestaat er over de verbranding van biomassa discussie; is het verbranden van biomassa eigenlijk wel duurzaam? Helpt het verstoken van houtige biomassa tegen klimaatverandering? Wat zijn eventuele andere negatieve bijeffecten van het oogsten en verstoken van biomassa? Hoeveel biomassa is er eigenlijk beschikbaar?

De enige grootschalige warmte optie

Momenteel zijn er nog geen grootschalige oplossingen om duurzame warmte te leveren, terwijl dat met 41% wel het grootste aandeel heeft in de energievraag (tegenover 18% elektriciteit en 41% voor verkeer & vervoer in de provincie Utrecht). Op het gebied van elektriciteit hebben we, hoewel daar ook nog grote stappen gezet moeten worden, succesvolle centrale zon- en windoplossingen. Op het gebied van warmte kennen we alleen zonnethermie in kleine hoeveelheden en begint momenteel onderzoek naar de mogelijkheden voor geothermie in de regio Utrecht. Om de uitstoot aantoonbaar te verminderen, en zo perspectief te bieden en internationale afspraken na te komen, is biomassa momenteel de enige optie voor ‘de vlucht naar voren’. Maar dan moet deze wel echt duurzaam zijn.

Wij zullen binnenkort uitgebreid uiteenzetten wat de NMU vindt van het verbranden van houtige biomassa voor de opwekking van elektriciteit of warmte.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI