Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Gemeenten

Gemeenten

Voor gemeenten hebben we als NMU het onderstaande aanbod:

  • Nul op de Meter
  • Prestatie afspraken
  • Uitwerking Routekaart Energieneutraal
  • Windenergie

Routekaart Energieneutraal

Heeft uw gemeente de ambitie om energieneutraal te worden? Daar kan de NMU bij helpen. En wel door een Routekaart Energieneutraal op te stellen naar het gewenste moment. We betrekken daarbij bedrijven en bewoners binnen en buiten de gemeente, en zorgen voor goede afstemming met de relevante partijen. Recent stelden we bijvoorbeeld de Routekaart Energieneutraal Nieuwegein op, die werd omarmd door de gemeenteraad. Wilt u ook zo’n routekaart? Neem dan contact op met Wijnand Jonkers!

Windenergie

De NMU ondersteunt gemeenten graag bij het in kaart brengen van mogelijkheden voor windenergie. Daarbij betrekken we energie-initiatieven, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Een van de belangrijkste doelen is het op gang brengen van het gesprek tussen diverse groepen belanghebbenden. Voor meer informatie: Ieke Benschop.

 

energiesubsidie step

Nul op de meter

De NMU ondersteunt gemeenten graag bij het opnemen van ambitieuze doelstellingen in prestatie-afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties, en deze te vertalen in concrete afspraken. Hier vindt u een voorstel voor de inhoud van deze duurzaamheidsafspraken. We schuiven graag aan bij een overleg tussen de betrokken partijen, om toelichting te geven op wat er allemaal speelt én mogelijk is op het gebied van Nul-op-de-meter. Neem hiertoe contact op met Ieke Benschop.

Prestatie afspraken

Elk jaar maken gemeenten prestatie-afspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties. Die afspraken gaan over thema’s als betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. De NMU is ervan overtuigd dat deze doelen heel goed samen kunnen gaan. Ze roept gemeenten op in de afspraken te focussen op aardgasloze wijken (Nul-op-de-meter) en circulaire economie. Lees de concrete tips die we opstelden. Voor meer informatie: Ieke Benschop.

Wijnand JonkersLinkedin profiel van Wijnand Jonkers
Energie en duurzaamheid
Telefoonnummer: 06 33 819 675
w.jonkers@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI