Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
VvE’s

VvE’s

Gemeenten kunnen niet alléén hun energiedoelstellingen behalen. Zij hebben iedereen nodig. Ook enthousiaste (bestuurs-) leden van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het verduurzamen van een gebouw door een VvE vraagt immers kennis, moed en draagvlak. Maar het levert alle bewoners  kwalitatief hoogwaardige huisvesting en veel woonplezier.

Er ligt een enorm potentieel aan verduurzamingskansen binnen de woningcomplexen die worden beheerd door VvE’s. Een mooi voorbeeld uit Utrecht en een eerste stap  die een VvE kan zetten is bijvoorbeeld vervangen van ouderwetse verlichting. In de eerste plaats zijn VvE’s gewend om langjarige investeringsplannen te maken. Bovendien kunnen ze beter draagvlak voor verduurzaming creëren bij bewoners dan woningcorporaties of gemeenten dat kunnen.

Hindernissen

Maar ook voor een VvE zijn er uitdagingen. Allereerst kan het toch tegenvallen om voldoende draagvlak voor verduurzaming te creëren. Bijvoorbeeld omdat iedereen eigen woonwensen en woonplannen heeft. Sommige bewoners weten vooraf dat ze maar kort in hun woning willen blijven wonen en zijn niet bereid om investeringen voor de lange termijn te doen.

‘Een VvE is een maatschappij in het klein’

Een zaal vol geïnteresseerde VvE-bestuurders in het Cultuurhuis/Gemeentehuis in Doorn.

Voordat een VvE het gesprek kan voeren over de energiebesparende aanpak moeten de leden vertrouwen in elkaar hebben. Slechts in 10% van de gevallen is het wederzijds vertrouwen zo groot dat men het over de inhoud kan hebben. Een manier om dit op te lossen is om in te gaan op de vraag waar precies de angst ligt, en om de verschillende belangen aan te horen en samen te vatten en uit te spreken binnen een VvE-vergadering. Zodat duidelijk wordt dat alle belangen worden gehoord en het vertrouwen groeit. 

Aanpak VvE

Voor elk gebouw is het proces naar verduurzaming weer net iets anders. Daarom is het aan te raden om als VvE in te zetten op verschillende stappen. De eerste stap is om je af te vragen hoe het gebouw ervoor staat. Sommige woningen vragen weer een andere aanpak dan andere; het blijft maatwerk. Daarna kun je een kostenraming maken, en inzetten op bijvoorbeeld isolatie – om te beginnen de bergingen, maar ook plafonds en ramen (eventueel met triple glas). Ook  kan de VvE tegelijkertijd inzetten op naad- en kierdichting binnen het gebouw.

Op technisch vlak is verduurzaming nu mogelijk. Alle technieken zijn aanwezig. Het blijft vooral een proces en organisatorisch vraagstuk: Hoe gaan we verduurzamen? Daarom is het belangrijk dat de VvE  de juridische als financiële aspecten ook  meeneemt. Zoals de ins en outs van een energiecoöperatie , of hoe het belastingtechnisch is geregeld. Het  landelijk kennisplatform voor lokale energie  HIER opgewekt biedt een heldere samenvatting van de juridische aspecten die een VvE kan tegenkomen als zij wil verduurzamen.

Cursus voor VvE’s

proces

De NMU heeft in samenwerking met U-Thuis en de Omgevingsdienst van Utrecht (ODRU) twee succesvolle cursussen georganiseerd voor VvE’s, met als onderwerpen ‘Techniek’, ‘Financieel en Juridisch’ en ‘Draagvlak & Proces. De belangstelling was groot. Momenteel bekijken we de mogelijkheden voor een vervolg op de cursus.

 

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI