Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Het nieuwe samenwerken

Het nieuwe samenwerken

Maximale betrokkenheid van bewoners bij de ontwikkeling van het stadspark Elisabeth Groen. Bewoners maakten het plan voor een nieuw park in Amersfoort.inrichtingelisabeth2 (1)
Het is gebruikelijk dat de plannen voor een herinrichting van een gebied eerst uitgewerkt worden binnen de gemeente. Bij het Elisabeth groen terrein in Amersfoort liep het anders. Hier is de bestuurlijke opdracht voor het maken van een inrichting en beheerplan van een 5 hectare groot gebied verstrekt aan een kerngroep waarin vanaf het begin bewoners en ambtenaren vertegenwoordigd waren.

Overdracht van verantwoordelijkheid

In december 2013 zijn het inrichting-en-beheerplan en het bestemmingsplan in overgrote meerderheid door de raad aangenom. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de inrichting en het beheer van het voormalige ziekenhuisterrein is door de gemeente overgedragen aan de Stichting Elisabeth Groen.

Het Nieuwe Samenwerken

De impuls voor deze nieuwe vorm van besluitvorming was de inzet van burgerinitiatief Het Nieuwe Samenwerken. Sinds november 2011 heeft Het Nieuwe Samenwerken zich ingezet om tot nauwere vormen van samenwerking te komen tussen de stad en het stadsbestuur. Met als doel dat de bewoners meer bij het besturen van de stad betrokken worden. Dit is opgepakt door de politiek en ook verwerkt in het coalitieakkoord.

Kerngroep en werkgroepen

In mei 2013 gaf het college van B&W opdracht aan een kerngroep met ambtenaren en bewoners om een inrichtings- en beheerplan te maken van het terrein. De kerngroep heeft ruimschots de wensen van bewoners geraadpleegd en in kaart gebracht. In de eerste ideeënfase hebben bewoners uit de stad tijdens een aantal informatieavonden meer dan 200 suggesties en ideeën gedaan voor de groene herinrichting van de locatie. Daarnaast hebben drie werkgroepen, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van omwonenden en diverse betrokken groepen uit de stad, zich in een aantal workshops en bijeenkomsten gefocust op de formulering van de uitgangspunten voor de inrichting. Een groot deel van de ideeën heeft een plek gevonden op de plantekening van het gebied.

Aanbestedingsplicht

Voor de realisatie van het inrichtingsplan en tien jaar beheer is een bedrag van 1,5 miljoen euro gereserveerd. De gemeente is de formele opdrachtgever voor de inrichting en het beheer. Zij organiseert hiervoor de aanbesteding omdat de gemeente haar aanbestedingsplicht niet in de stichting kan onderbrengen.

Samenwerkingsovereenkomst

Feitelijk organiseert de stichting de voorbereiding van de aanbesteding (bv. kwaliteitscriteria opstellen) en de beoordeling van de aanbiedingen. Door de gemeente worden het beheer en inrichting aan de stad overgedragen. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de Stichting Elisabeth gesloten. De regie voor het beheer en de herinrichting van het terrein ligt bij de Stichting Elisabeth Groen. Zij doet de directievoering voor inrichting en beheer, verbindt gebruikersgroepen, werft vrijwilligers en subsidies, en wakkert initiatieven aan.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI