Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Groen-blauwe stad

Groen-blauwe stad

Het klimaat in Nederland (en de rest van de wereld) verandert. We zullen steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast, droogte, hittestress en een groter risico op overstromingen. En dat heeft een grote impact op onze directe leefomgeving, onze gezondheid en economie. We willen klimaatverandering zo veel mogelijk afremmen (klimaatmitigatie), maar het is tegelijkertijd nodig onze leefomgeving klimaatbestendig en waterrobuust in te richten om met de gevolgen hiervan om te gaan (klimaatadaptatie). Zo kunnen we ook in de toekomst prettig wonen, werken en recreëren.

Klimaatadaptatie gaat over het voorkomen van (de gevolgen van):

  • wateroverlast door extreme regen;
  • hittestress bij hoge temperaturen;
  • droogte bij langdurig uitblijven van regen;
  • overstromingen.

Overheden én bewoners aan zet

Hier ligt een grote opgave voor overheden zoals gemeenten, provincie en waterschappen, maar ook projectontwikkelaars en bouwers, bewoners, bedrijven en woningcorporaties. Overheden hebben bijvoorbeeld de taak de openbare ruimte zo in te richten dat we bestand zijn tegen wateroverlast en hitte. Maar bewoners kunnen ook veel zelf doen, bijvoorbeeld in hun eigen tuin, door het weghalen van tegels en stenen en het toevoegen van meer groen, zodat water beter opgenomen kan worden en de tuin een koelere plek wordt.

Wat de NMU doet

De NMU werkt aan klimaatbestendige groene steden en dorpen. Zo hebben we in 2017 een brede inventarisatie gedaan onder Utrechtse gemeenten hoe zij omgaan met klimaatadaptatie. En we hebben begin 2018 een inspiratie- en praktijkmiddag georganiseerd voor een breed netwerk van Utrechtse partijen.

Inspiratiedocument

De uitkomsten en inzichten hiervan hebben wij samengevat in het inspiratiedocument ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht: aan de slag met ruimtelijke adaptatie’.

Groen-Blauwe stad inspiratiedocument

Het inspiratiedocument biedt tips, handvatten, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden van gemeenten uit de provincie Utrecht. Hoe geven Utrechtse gemeenten handen en voeten aan ruimtelijke adaptatie. Welk beleid, projecten en maatregelen brengen gemeenten in de praktijk? En op welke manier kunnen bewoners en ondernemers ook meedoen en maatregelen nemen? Het inspiratiedocument is door een ieder te gebruiken om concreet met klimaatadaptatie aan de slag te gaan: gemeenten, provincie, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties én bewoners. Zo kunnen gemeenten en andere partijen leren van elkaars kennis en inspanningen.

Rol van de NMU

De NMU brengt partijen binnen de provincie Utrecht bij elkaar, overheden, bedrijfsleven, bewoners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, om concreet te werken aan klimaatadaptatie. We delen kennis en brengen uitwisseling tot stand. We agenderen belangrijke issues en ondersteunen overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. We jagen lokale initiatieven aan en ondersteunen hen bij het vergroenen van hun eigen leefomgeving. We starten concrete projecten voor de groenblauwe stad.

Jeannine van BreeLinkedin profiel van Jeannine van Bree
Duurzame mobiliteit | Groen-blauwe stad
Telefoonnummer: 06 41 525 475
j.van.bree@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI