Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Uitleg proces

Uitleg proces

Om wijzigingen te maken in het huidige wegennet is een lang traject nodig. Hier uitleg hoe dat in zijn werking gaat.

Aangezien het geld voor mobiliteitswijzigingen uit een speciaal begrotingsproces komt – het meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport (MIRT) – wordt er ook wel gesproken over MIRT methodiek of MIRT proces. Projecten in dit fonds doorlopen een vast patroon, dat kan variëren afhankelijk van de grootte van een project.

Planstudie

Na de eerste aanwijzingen dat er verkeerskundig misschien in de toekomst op een traject iets aan de hand kan zijn start er een MIRT verkenning. Als er inderdaad in de toekomst een knelpunt (volgens het ministerie van I&M) optreedt dan volgt er een planstudie.

De planstudie begint met een startnotitie. Deze moet het probleem beschrijven en wat er allemaal onderzocht gaat worden. Op de startnotitie kan iedereen, ook bewoners dus, reageren met een zienswijze.

Milieueffectrapportage

Na de startnotitie volgen de richtlijnen voor de Milieueffectrapportage (MER). Een MER beschrijft de omgevingsgevolgen van het plan.

Er zijn aan het begin van een traject vaak diverse varianten van de komende maatregel mogelijk. Stel er is op een bepaald knooppunt altijd file. De manieren om ervoor te zorgen dat dat knooppunten rustiger wordt, het varianten. Vaak zijn er diverse tientallen mogelijke varianten. Om van 80 varianten naar een a twee te komen, wordt er door RWS “getrechterd”. Door te toetsen op diverse waarden wordt het aantal alternatieven verminderd naar één of twee voorkeursvarianten. Met daarbij vaak wel diverse subvarianten. Van tientallen naar een a twee varianten heet de MER eerste fase.

In de MER tweede fase gaat de trechtering door tot één voorkeursvariant waarnaar diepgaand onderzoek wordt gedaan.

Ontwerp-tracébesluit

Als er uiteindelijk één voorkeursvariant bekend is en de MER volledig is, dan volgt het ontwerp-tracébesluit (OTB). Hierop is inspraak mogelijk, door iederen. Wil men op een later moment beroep aantekenen dan is inspraak zelfs verplicht.

Na het OTB wordt een Tracébesluit vastgesteld. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden wel nog in beroep (bij de Raad van state). De rechter kan besluiten vernietigen, uitstellen of goedkeuren. Als het hier echter ook wordt goedgekeurd, is er een onherroepelijk tracébesluit en kan de bouw van het traject beginnen. Vernietigt de rechter het besluit dan is er vaak extra onderzoek noodzakelijk.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI