Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Visie Kracht van Utrecht

Visie Kracht van Utrecht

Alternatief plan

De NMU wilde laten zien dat er een alternatief mogelijk is, naast meer en bredere snelwegen. De plannen van het ministerie spraken over ‘extremen’ en de NMU vroeg zich af waarom extreem weinig asfalt daar dan niet bij zat. De NMU kwam in contact met de Vrienden van Amelisweerd, die ook zochten naar een alternatief. Zo ontstond de visie ‘Kracht van Utrecht’ (pdf).

Op 23 april overhandigden de NMU en de VvA het plan ‘De Kracht van Utrecht’ aan Marianne Morren, portefeuillehouder verkeer van de regio Utrecht en Ingrid de Bondt, wethouder verkeer van Utrecht.

Tweede Kamer

Met de overhandiging begon ook een lobby richting de Tweede Kamer, het Rijk is immers de initiatiefnemer voor snelwegplannen. Kamerleden van CDA en PvdA boden de NMU de mogelijkheid om het plan de Kracht van Utrecht te presenteren voor de Tweede Kamer, wat op 11 juni 2011 geschiedde. Diezelfde dag vroegen de Kamerleden aan de minister (Eurlings) het onderzoek te verbreden met de Kracht van Utrecht.

Dit verzoek werd kracht bijgezet in een motie, ingediend door Groenlinks. Op 3 juli werd de motie aangenomen met steun van ChristenUnie, SP, PvdA, D66, PVV, Groenlinks en PvdD. De minister was echter weigerachtig. Parallel aan de planstudie is toen de KvU doorgerekend op haar merites.

Betere bereikbaarheid

Daaruit bleek dat met ons plan de bereikbaarheid in de regio Utrecht veel meer zou toenemen dan door de snelwegplannen tegen een vergelijkbare prijs. Vooral op het onderliggend wegennet scoorde de Kracht van Utrecht veel beter. De doorstroming op het stukje snelweg tussen lunetten en Rijnsweerd bleef achter.

Hoewel men zou verwachten dat de minister dit resultaat met gejuich zou begroeten, (het hele snelwegplan was immers gepresenteerd met als doel ‘het verbeteren van de regionale bereikbaarheid’), gebeurde dat niet. Zelfs een combinatie van de KvU en beperkte uitbreiding van de snelwegen, door de NMU altijd een kansrijke optie geacht, was onbespreekbaar.

Dat kwam met name door het prijsbeleid. In het voorstel van de KvU stond een kilometerprijs met een spitstarief. Deze tarieven waren overigens gelijk aan de tarieven waarmee het ministerie rekende. Zoals inmiddels bekend is onder aanvoering van het populisme de meest effectieve filemaatregel inmiddels van de agenda verdwenen.

Kracht van Utrecht 2.0

kvuIn 2010 is de NMU zich meer gaan richten op de ruimtelijke aspecten van de plannen, terwijl de Vrienden van Amelisweerd werkten aan de Kracht van Utrecht 2.0, een verdere uitwerking van het plan.

De KvU 2.0 is aangescherpt en wederom doorgerekend, met hulp van enkele bereidwillige adviesbureaus. Wederom bleek de KvU een ijzersterk concept. Bovendien bleek dat door weguitbreiding rond de stad, het verkeer in de stad volledig vast te lopen. Daarmee is het zelfs de vraag of het formele hoofddoel van de start van de plannen, een betere regionale bereikbaarheid, niet eerder tegengewerkt wordt in plaats van verbeterd.

Voor meer informatie over de huidige stand van zaken rond de Kracht van Utrecht: zie de speciale website.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI