Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Textiel

Textiel

In december 2015 is de Strategische verkenning Cirkelregio Utrecht uitgevoerd. In de categorie textiel vormen matrassen een van de stromen met grote potentie voor economische groei, werkgelegenheid en ontwikkeling in de regio. Binnen de Alliantie Cirkelregio Utrecht heeft het Utrecht Sustainabilty institute (USI) met hulp van Duurzaam Door actief bijgedragen aan het realiseren van een gesloten matrasketen. De start was een Circular Economy Lab Matrasrecycling, CEL 12. De uitkomst hiervan is dat matrasrecycling potentie heeft tot hoogwaardig hergebruik.

textiel matrasEr is veel bereidheid in de sector om gezamenlijk tot afspraken te komen over het circulair herinrichten van de keten. Het gaat om 1,2 miljoen matrassen die jaarlijks worden weggegooid. Nieuwe manieren van inzamelen met verantwoordelijkheid voor de leveranciers zijn belangrijke inzichten die uit het overleg naar voren kwamen en er is een stappenplan gemaakt voor 2016. Via een gedegen analyse en verbinding van partijen wil men komen tot een alliantie om de matrasketen zoveel mogelijk te sluiten, door knelpunten aan te pakken. De volgende resultaten zijn behaald:

Analyse partijen, grondstoffen en knelpunten

Een analyse van stakeholders, grondstofstromen en knelpunten is uitgevoerd en weergegeven in een publiek rapport. In het rapport wordt onder andere geconcludeerd dat de keten nog onvoldoende circulair is; 68% van de matrassen wordt niet gerecycled maar verbrand. Er is onvoldoende afzetmarkt en de huidige regelgeving is complex. Recycling is wel de meest haalbare hoogwaardige toepassing nu mogelijk, zie de ladder van Cramer. Er zijn ontwikkelingen gaande om gebruikte matrassen nog hoogwaardiger af te breken. Bij ontwerp van nieuwe matrassen wordt al wel nagedacht over vernieuwende processen.

Er is voldoende reden tot optimisme, want de communicatie, samenwerking en bereidheid tot verduurzaming tussen de verschillende stakeholders/partijen in de keten is verbeterd. Er is sinds de zomer 2016 een nieuwe wet die afvalscheiding en recycling van matrassen verplicht.

Alliantievorming

Een werkgroep van diverse stakeholders is gestart met een pilot onder leiding van De Koninklijke vereniging voor afval-en reinigingsmanagement (NVRD). De NVRD verenigt Nederlandse gemeenten verantwoordelijk voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte en hun afval- en reinigingsbedrijven. In juli 2016 is een projectvoorstel gepresenteerd tijdens een landelijk overleg om te komen tot een regionale pilot. De NVRD trekt de kar verder en wil halverwege juli 2017 tot formele alliantievorming komen. Met verschillende stakeholders zijn begin 2017 gezamenlijke doelstellingen en termijnen voor het sluiten van de matrasketen geformuleerd. Het proces kost veel tijd vanwege de vele actoren met vaak internationale merk en/of productieketens.

Tim Bulters
Circulaire Economie
Telefoonnummer: 06 41 52 57 92
t.bulters@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI