Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie is heel kort samen te vatten als: ‘Afval = grondstof’. Kringlopen worden gesloten en partijen zorgen ervoor dat ze zo goed mogelijk hun activiteiten en logistiek op elkaar afstemmen. De NMU richt zich op een circulaire beweging van onderop. Dat doen we door binnen onze regio bestaande ketens circulair in te richten en nieuwe circulaire ketens te creëren. We leggen verbindingen tussen bewoners, ondernemers en overheid.

Thema's Afvalvrije gebieden Biobased economy Bouw en demontage Educatie Textiel Tools Beleid Circular economy labs Documenten Green deals Duurzaamheidsprijs Nerwerk Alliantie Cirkelregio Utrcht Cirkelstad Utrecht Duurzaam door

Het grondstofgebruik moet drastisch omlaag om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden en te beschermen. Op dit moment hebben wij een lineaire economie: de grondstoffen die we nodig hebben om te leven gebruiken we niet opnieuw. Ze komen als afval in het milieu terecht.

Doel is daarom om toe te werken naar een zogeheten circulaire economie. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Ten eerste door hergebruik van bestaande producten, componenten en grondstoffen en door nieuwe grondstoffen duurzaam te winnen. Een andere aanpak is om nieuwe producten en processen te ontwikkelen om deze producten, componenten en grondstoffen eenvoudiger te kunnen hergebruiken. Als laatste, maar minstens zo belangrijk: is het stimuleren van verandering in consumentengedrag.

Deze ontwikkelingen vinden met name lokaal plaats; maar ook de rijksoverheid ondersteunt deze ontwikkeling. Men wil dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft en vervult hierin een voortrekkersrol binnen Europa. Dit nieuwe beleid is landelijk uitgedragen door de betrokken ministeries in september 2016.

De ontwikkeling op circulaire vlak binnen NMU gaat hard en is terug te vinden op de pagina’s Thema’s, Tools en Netwerk.

Tim Bulters
Circulaire Economie
Telefoonnummer: 06 41 52 57 92
t.bulters@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI