Oproep nieuwe leden Raad van Advies

Nieuwe leden voor onze Raad van Advies gezocht!

Vind je het leuk om mee te praten en te denken over ontwikkelingen op het gebied van Klimaat, Natuur, Ruimte, Landbouw, Energie, Circulariteit, Mobiliteit en Duurzaamheid in de provincie Utrecht? Dan is deelname aan onze Raad van Advies misschien iets voor jou. De NMU is op zoek naar mensen die zelf al lokaal actief zijn in een natuur-, milieu-, mobiliteit- en/of energiegroep en deze kennis in willen brengen bij onze Raad van Advies.

De Raad bestaat uit maximaal 21 leden, waarvan 14 afkomstig zijn uit het lokale netwerk. De overige 7 leden zijn werkzaam bij Utrechtse organisaties. De Raad functioneert als klankbord voor de NMU. De leden bespreken actuele natuur en milieuthema’s, leveren ideeën en geven advies over de werkzaamheden van de NMU. Driemaal per jaar komt de Raad bijeen. En 1x per jaar is dat met een excursie naar een plaats in de provincie waar een actueel thema zichtbaar is, zodat de problematiek in de praktijk bekeken kan worden.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan je cv en je motivatiebrief, gericht aan Sonja Sars naar: info@nmu.nl. We zullen vervolgens contact opnemen voor een gesprek.

Wie zijn wij

De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) is een onafhankelijke provinciale NGO die zich inzet voor een mooie en duurzame provincie Utrecht. Dat doen we op allerlei manieren; we voeren projecten uit rondom verschillende thema’s zoals duurzame daken, circulaire economie en natuur, we jagen duurzaam beleid aan en we ondersteunen lokale duurzame initiatieven. We werken samen met lokale, provinciale en landelijke natuur- en milieuorganisaties, overheid en politiek, en vele bewoners en ondernemers. De NMU heeft een gezellig team van 20 bevlogen vaste medewerkers en een aantal flexibele krachten.

De NMU kent de volgende organen:

  • De Directie, bestaande uit de directeur en de adjunct directeur, die belast is met het bestuur van de stichting.
  • De Raad van Toezicht bestaande uit maximaal 11 leden. De RvT is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting, met het toezicht op het door de directie gevoerde beleid en beheer en met het toezicht op het functioneren van de directie.

Ook adviseert de RvT de directie over het werkplan en inhoudelijke en strategische onderwerpen betreffende het werk van de NMU. De RvT (en de voorzitter) hebben vooral een interne rol, geen externe vertegenwoordigende rol (behalve deelname aan het jaarlijkse bestuurlijke overleg met de provincie). Minimaal 3 leden zijn afkomstig uit het lokale netwerk.

  • De Raad van Advies bestaat uit 21 leden die op persoonlijke titel lid zijn. De raad heeft een onafhankelijke voorzitter. De RvA adviseert de directie en de RvT over het algemene beleid van de NMU.

Samenstelling

De Raad van Advies is voor de NMU een belangrijk orgaan om contact te houden met haar omgeving. Met de bewoners van de provincie Utrecht die zich inzetten voor de belangen van natuur, klimaat en milieu en met personen vanuit andere posities in de maatschappij die de NMU kunnen adviseren over haar activiteiten en beleid.

De NMU streeft ernaar om 14 leden uit het lokale netwerk en 7 leden uit het maatschappelijke middenveld (maatschappelijke organisaties en bedrijven die actief zijn in het werkveld van de NMU) in de raad te hebben. In het komende jaar komen meerdere posities vacant in de Raad van Advies.

Profiel van de leden

  • Betrokkenheid bij natuur, landschap en klimaat in de provincie Utrecht
  • Beschikken over kennis en netwerk op één of meer van de thema’s waarop de NMU actief is
  • Beschikken over een eigen visie op de rol van de NMU