(Juridisch) medewerker ruimtelijke ordening en milieu (24-32 uur)

De Natuur en Milieufederatie Utrecht

zoekt een

(Juridisch) medewerker ruimtelijke ordening en milieu

(24 – 32 uur)

De NMU werkt samen met de natuurorganisaties Het Utrechts Landschap en Natuurmonumenten en met drinkwaterbedrijf Vitens aan de bescherming van natuur en milieu in de mooie provincie Utrecht. Gezamenlijk beoordelen wij lokale ruimtelijke plannen en vergunningen, doen wij voorstellen voor verbetering, en waar deze in strijd zijn met ruimtelijk beleid, ondernemen we juridische of andere actie. Ook heeft de NMU een Adviespunt Ruimte, waar bij ons aangesloten organisaties terecht kunnen voor informatie en advies over ruimtelijke plannen en procedures. Hiervoor zoeken wij op korte termijn een nieuwe medewerker.

Taken:

Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt bij:

 • het signaleren van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, ruimtelijke plannen en vergunningen, beoordelen van relevantie voor de belangen van de natuur- en milieuorganisaties
 • initiëren van en participeren in ambtelijk overleg over ruimtelijke plannen
 • zelfstandig opstellen van zienswijzen en voeren van inspraakprocedures (en juridische procedures)
 • in overleg met inhoudelijke collega’s komen tot alternatieven en verbetervoorstellen voor ruimtelijke plannen

Daarnaast zijn er ook de volgende werkzaamheden:

 • adviseren van de beleidsmedewerkers van de NMU en terreinbeherende organisaties, en van bij de NMU aangesloten lokale organisaties, omtrent strategie voor te ondernemen actie (lobby, aandragen alternatieven, juridische actie, publieke acties, communicatie etc.)
 • het extern vertegenwoordigen van de NMU en terreinbeherende organisaties in overlegsituaties
 • geven van cursussen ruimtelijke ordening en natuurwetgeving voor vertegenwoordigers van lokale natuur- en bewonersgroepen. In de komende tijd met een zwaar accent op de invoering van de Omgevingswet en de nieuwe werkwijzen die dat vraagt van overheden en bewoners rondom participatie
 • opzetten en ondersteunen van een vrijwilligerspool van lokale belangenbehartigers, gericht op effectieve participatie bij lokale omgevingsplannen.

De kandidaat die wij zoeken:

 • heeft gevoel voor ruimtelijke ordening, natuur en milieu
 • heeft kennis van actuele wetgeving op het gebied van natuur en ruimtelijke ordening, op grond van een relevante opleiding op HBO/WO niveau, bv. in de richting bestuursrecht, of planologie
 • heeft enige relevante werkervaring op dit terrein
 • heeft een beeld van de betekenis van de invoering van de Omgevingswet voor de belangen van natuur- en milieuorganisaties en bewoners
 • heeft hart voor natuur, milieu en landschap
 • is initiatiefrijk en daadkrachtig en gericht op samenwerking
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht in woord en geschrift
 • spreekt de taal van professionals en vrijwilligers
 • kan assertief én diplomatiek optreden in een politiek krachtenveld
 • werkt zorgvuldig en efficiënt

Wij bieden:

 • een aanstelling van 1 jaar (met uitzicht op verlenging of een vaste aanstelling bij goed functioneren)
 • een uitdagende baan in een enthousiast team van collega’s, die met grote inzet werken aan natuur, milieu en landschap in de provincie
 • een aanstelling van 24 – 32 uur, omvang nader te bepalen in overleg
 • een bruto salaris, afhankelijk van werkervaring en opleiding, tussen € 2.888,= en € 4.575,= per maand, bij volledig dienstverband (= 38 uur)
 • een regeling voor reiskosten en pensioen.

Sollicitatie en informatie:

Belangstellenden worden verzocht om een motivatie en cv te sturen t.a.v. Josja Veraart, directeur van de NMU, via a.erkelens@nmu.nl. Informatie over de NMU is te vinden op www.nmu.nl. Informatie over de functie bij Josja Veraart (030 2567 350). De NMU hecht waarde aan diversiteit en zal daar tijdens de procedure aandacht aan besteden.  

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.