Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
Toelichting en achtergrondinformatie: Praktijkmiddag Klimaatadaptatie

Toelichting en achtergrondinformatie: Praktijkmiddag Klimaatadaptatie

Toelichting op workshops en excursie

 

Excursie: Inspirerende klimaatprojecten in Houten
Erik Groenland van de gemeente Houten leidt u langs een drietal inspirerende projecten waarin Houten concreet invulling geeft aan klimaatadaptatie. De projecten liggen op loopafstand van het gemeentehuis. De projecten betreffen:

  • een nieuwbouw inbreidingsproject van 29 woningen, waarbij een infiltratiesysteem per woning voor het bergen van regenwater op eigen terrein wordt aangebracht;
  • een reconstructie van parkeerplaatsen die worden voorzien van waterdoorlatende verharding en het vergroten van boomstandplaatsen;
  • een natuurlijke watervriendelijke en seniorvriendelijke modeltuin; om oudere bewoners te inspireren om de tuin niet vol te leggen met tegels maar een alternatief onderhoudsvriendelijk alternatie te tonen.

Workshop 1: Bouwstenen voor klimaatadaptief beleid
Klimaatbestendigheid raakt aan de kerntaken van gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening en waterbeheer, maar zoekt ook naar slimme meekoppelkansen met bijvoorbeeld groen en wegen.
De aanpak van ruimtelijke adaptatie wordt vastgelegd in beleid. Alle gemeenten hebben een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) of een Waterkwaliteitsplan waarin ze vastleggen hoe ze wateroverlast en droogte te lijf gaan. Maar welke doelstellingen neem je daarin op? Hoe bepaal je wanneer wateroverlast nog wel of niet acceptabel is? Hoe zorg je dat collega’s van groen, wegen, en ruimtelijke ontwikkeling het ook in hun beleid, beheer en projecten meenemen? En tot slot, hoe zorg je dat klimaatbestendigheid een plek krijgt in de Omgevingsvisie?
We horen voorbeelden en ervaringen van verschillende Utrechtse gemeenten en wisselen gezamenlijk ervaringen en tips uit. Het resultaat van de workshop? Tien bouwstenen voor klimaatadaptief beleid.

Workshop 2: Participatie bij klimaatadaptatie
Een klimaat robuuste inrichting is niet uitsluitend een publieke taak. Geen klimaatadaptatie zonder participatie!
Ongeveer 50% van het verharde oppervlakte ligt op particulier terrein. Dus hoe maak je burgers, ondernemers en bijvoorbeeld woningcorporaties bewust van de risico’s van wateroverlast, droogte en hittestress? En hoe zorg je dat ook zij hun steentje bijdragen aan het vergroenen en verblauwen van hun eigen terrein of dak? Kies je voor het stimuleren van bewoners en ondernemers door middel van voorlichting, voorbeelden of subsidies, of dwing je het af door beleid?
Diverse gemeenten, zoals Woerden, Wijk bij Duurstede en Woudenberg, namen initiatieven op dit vlak. Hoe succesvol zijn die? En wat kunnen we van elkaar leren? Het resultaat van de workshop: een overzicht van de belangrijkste do’s en dont’s voor participatie bij klimaatadaptatie.

Workshop 3: Klimaatstresstest, risico’s en financiering
Klimaatadaptatiebeleid is risicopreventiebeleid. Hoewel het vrij zeker is dat manifestaties van klimaatverandering zich steeds vaker zullen voordoen de komende decennia, zullen het tijdstip, de aard en locatie van deze gebeurtenissen moeilijk te voorspellen zijn. Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om mogelijke knelpunten in kaart te brengen. In de regio Utrecht zijn de diverse samenwerkingsverbanden al initiatieven gestart om gezamenlijk een stresstest uit te voeren. Maar wat neem je daarin en hoe organiseer je dat? En hoe vertaal je de stresstest vervolgens naar kosten en zinvolle investeringen? Deze vragen leggen we voor aan een aantal experts.
Sprekers zijn: Kim van Nieuwaal van Stichting CAS (Climate Adaptation Services), Thimmo van Garderen van BNG Bank en Gijs Kloek van Achmea.

Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI