Toekomstbestendig Bouwen

Toekomstbestendig Bouwen – Ga voor Goud!

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd. De omslag naar een circulaire economie; klimaatadaptatie; energietransitie; biodiversiteit; mobiliteitstransitie; verstandig en efficiënt ruimtegebruik; oplossen van de wooncrisis; en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tien duizenden nieuwe woningen in onze provincies kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

In de provincie Utrecht en de MRA-regio in Noord-Holland namen in 2021 publieke en private partijen het initiatief om een ambitieus gelijk speelveld te creëren voor duurzame woningbouw. Bouwpartijen gaven aan dat zij bereid, én in staat zijn om te investeren in duurzame nieuwbouw. Wat daarbij erg zou helpen, zo gaven zij aan, is dat gemeenten dezelfde eisen stellen. Dit bespaart veel tijd en moeite in het afstemmen met de gemeenten.

Zo ontstond het idee van een regionaal Convenant Duurzame Woningbouw. Het Convenant is inmiddels door meer dan 100 partijen ondertekend, waaronder ook partijen buiten de oorspronkelijke regio’s. Dit getuigt van een brede steun en betrokkenheid bij het bereiken van de doelstellingen van het convenant. Zie de website van de organisatie hierachter: www.toekomstbestendigbouwen.nl

Handboek Bouwen voor de Toekomst

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van het Convenant Duurzame Woningbouw in de provincie Utrecht. De kennis die zij vergaarde tijdens interviews en inhoudelijke sessies, heeft zij gepubliceerd in het Handboek Bouwen voor de Toekomst.

Bekijk hier het handboek

Meer weten? Neem contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst 06 16 878 023 E-mail