Energieneutrale provincie

Energieneutrale provincie

Wij streven naar een energieneutrale provincie Utrecht in 2040, waarin we net zoveel energie duurzaam produceren als er verbruikt wordt.

Wat doet de NMU?

De NMU zet zich daar iedere dag met volle overgave in voor een energieneutrale provincie. We werken aan concrete energieprojecten en stellen partijen en doelgroepen in staat om mee te doen en duurzame keuzes te maken. Onze inzet is grofweg te verdelen in drie rollen:

  • We bieden advies en assistentie aan initiatieven van onderop: energiecoöperaties en betrokken burgers die lokaal werk maken van de energietransitie. Het Servicepunt Energie Lokaal staat graag voor u klaar, en ook het nieuwe Ondersteuningsfonds kan uitkomst bieden.
  • Op alle niveaus zoeken we naar nieuwe samenwerkingen en uitwisselingen die de transitie verder helpen. Soms leidt dat tot afspraken op het systeemniveau (Regionale EnergieAlliantie), soms tot kennisdeling over goed gemeentebeleid (Kennisprogramma Energielandschappen) maar vaak ook gewoon tot concrete projecten (zoals WATT NOU, een pilot om jongeren te betrekken bij de energietransitie).
  • Veel van onze activiteiten richten zich op bewustwording en het verspreiden van goede ideeën. Zie hier onze agenderende rol: we roepen op tot aardgasvrije nieuwbouw, nemen raadsleden mee op duurzame excursies, en ontzorgen overheden, lokale partijen en ontwikkelaars met diverse handreikingen. Kijk eens naar onze Constructieve Zonneladder, de Checklist Wind op Land en de Flyer Duurzame Energieopwekking in de provincie Utrecht – 16% in 2023!

Wil je meer weten over wat we doen, en waarom? Lees dan verder onder onze projecten of bekijk het filmpje!

Nieuwsgierig geworden naar wat we dan precies doen? Klik dan eens door naar de projectpagina’s, of naar onze Toolbox.

De manier waarop we energie opwekken, opslaan, vervoeren en verbruiken is aan verandering toe. In de hele wereld, in Nederland en dus ook in de provincie Utrecht. De belangrijkste reden daarvoor? Met de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en aardgas, stoten we broeikasgassen uit. Dat zorgt voor opwarming van de aarde, inmiddels al met 1 graad Celsius sinds 1880. Dat lijkt weinig, maar een opwarming van meer dan 1,5 graad kan al tot grote en onomkeerbare klimaatveranderingen leiden. Veel gebieden worden dan onbewoonbaar voor mens en natuur. Bovendien hebben we nu al te maken met steeds extremere weersomstandigheden zoals hittegolven en hevige regenbuien. Hoe warmer de aarde wordt, hoe meer schade, en hoe meer geld we daaraan kwijt zijn. Ook zijn er andere redenen om af te willen van fossiele energie: denk aan luchtkwaliteit, afhankelijkheid van Rusland en Saudie-Arabië, en de aardbevingen in Groningen.

Transitie naar duurzame energie

Geen tijd te verliezen dus! We moeten als de wiedeweerga over op duurzame energiebronnen. Dat zijn bronnen die niet op raken, geen CO2-uitstoot tot gevolg hebben en niet schadelijk zijn voor mens en natuur. Daar hebben we er gelukkig genoeg van, ook in onze provincie. Denk aan zon, wind, aardwarmte, biomassa en aquathermie (warmte uit water). En we kunnen nog heel wat energie besparen, door onze huizen goed te isoleren of minder vaak de auto te pakken.

Uitdagingen

Dat deze energietransitie gaat gebeuren, is inmiddels wel duidelijk: Nederland heeft zich aangesloten bij het Klimaatakkoord van Parijs (2015) en heeft in een Klimaatwet opgenomen dat we in 2050 een klimaatneutrale samenleving hebben. De provincie Utrecht wil in 2040 al klimaatneutraal zijn. Maar daar moet veel voor gebeuren. Het stroomnetwerk moet aangepast, er moet nieuwe regelgeving komen, nieuwe technieken… en dat allemaal om méér te gaan besparen en om duurzame energie op te wekken. We moeten van 3% naar 100% duurzaam, maar dat is nog een hele puzzel. Waar kunnen we die zonnepanelen en windmolens kwijt in onze dichtbevolkte provincie, met al die mooie landschappen? Hoe moet mijn huis ‘van het gas af’? Wie gaat dat betalen?