Circulaire samenleving

Circulaire samenleving

De NMU zet zich in voor een echte circulaire samenleving. Hierin bestaat geen afval meer en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw gebruikt in kringlopen.

We leven als Utrechters in een lineaire economie: we kopen, gebruiken en als we klaar zijn met een product gooien we het weg als afval. In een circulaire samenleving bestaat geen afval meer. Kringlopen worden gesloten en partijen zorgen ervoor dat ze zo goed mogelijk hun activiteiten en logistiek op elkaar afstemmen. De NMU richt zich op een circulaire beweging van onderop.

 

Josja legt uit wat de NMU doet op het gebied van een circulaire samenleving

Wat is circulaire samenleving precies? En wat doet de NMU daaraan? Josja legt het uit!

Wat doet de NMU?

De NMU probeert ervoor te zorgen dat de provincie Utrecht een circulaire topregio wordt. Dat doen we op een aantal manieren:

  • We hebben een landelijk Servicepunt Circulaire Samenleving. Op dit servicepunt is informatie te vinden over wat een circulaire samenleving inhoudt en wat je daar zelf mee kunt, als individu of bedrijf. Als je vragen hebt, kom je via het Servicepunt in contact met iemand van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (of één van de andere provincies) die je kan helpen. Deze vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over het financieren van een circulair initiatief, het vinden van een locatie voor een circulair bedrijf of circulaire activiteit of het zoeken naar experts in de circulaire samenleving. Lees ook de brochure ‘Circulaire economie – volop kansen in de regio. 
  • We zijn voorzitter van de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Dit is een samenwerkingsverband met een aantal grote spelers, zoals de provincie, gemeenten en andere netwerkorganisaties. Met deze partners concentreren we ons op de thema’s circulaire bouw en –demontage, afvalvrije gebieden en de biobased economie. De NMU is trekker van het thema biobased economie. Één van de zaken waar we ons voor inzetten binnen dit thema is het toepassen van biobased en circulaire isolatiematerialen bij het (ver)bouwen van huizen.
  • We zoeken constant contact met bedrijven en overheden om er samen met hen voor te zorgen dat circulair handelen ook voor hen ‘het nieuwe normaal’ wordt. In dat kader schreven we recent een document met beleidsaanbevelingen voor gemeenten op het gebied van de circulaire samenleving.
  • In 2021 schreven de Natuur en Milieufederaties samen een document waarin concrete tips worden aangereikt voor gemeenten. Lees dit document hier.

Biobased

Een belangrijk onderdeel van de circulaire economie is onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen. Deze fossiele grondstoffen raken uiteraard op. Een alternatief is het gebruik van hernieuwbare, biobased grondstoffen. Om een biobased, circulaire samenleving op gang te brengen leggen wij verbindingen tussen bewoners, ondernemers en de overheid. Op deze manier proberen we ketens te sluiten en anderen te inspireren hetzelfde te doen. Zo hebben wij een uitgebreid netwerk van koplopers, die wij ondersteunen in het leveren van hun bijdrage aan de transitie naar een circulaire samenleving.

Lees de brochure

Lees de brochure ‘Circulaire economie: volop kansen in de regio!‘ van De Natuur en Milieufederaties!