Thema’s

De Natuur en Milieufederatie werkt aan verschillende thema’s in de provincie Utrecht. Circulaire economie staat dit jaar in de spotlight.
Daarnaast zetten we ons in voor een energieneutrale provincie en rijke natuur. Maar ook voor goede en gezonde mobiliteit, duurzame landbouw en een stad met genoeg groen en water. Daarnaast coördineren we het Utrecht2040-netwerk, Staat van Utrecht, Oostbroek en de Alliantie Cirkelregio Utrecht. Ook maken we ook deel uit van de gebiedscommissies.
Naast het werken aan de zes thema’s probeert de NMU overheden zo goed mogelijk te adviseren over het opnemen van een duurzame leefomgeving in de verschillende omgevingsvisies en plannen.