Peter Smit

Sinds 1 maart 2021 werkt Peter bij de NMU, waar hij zich vooral bezig zal houden met de landbouwtransitie en met circulaire economie. ‘Twee ingewikkelde en uitdagende klussen, en erg belangrijk voor de toekomstige duurzame inrichting van onze samenleving,’ zegt hij daarover. Hiervoor is Peter 30 jaar ambtenaar geweest, en heeft hij vooral bij het Rijkswaterstaat en in de regio Utrecht gewerkt aan tal van ruimtelijke vraagstukken. ‘Ik ben overgestapt, omdat ik me duidelijker wil focussen op duurzame oplossingen.’