Nicolette Buiter

Nicolette houdt zich bezig met de lokale planologie in de provincie. Zij scant alle ruimtelijke plannen op eventuele conflicten met de belangen van de NMU en de terreinbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten en Utrechts Landschap. Indien nodig zal zij mondeling of schriftelijk op deze plannen reageren. Tevens is Nicolette het aanspreekpunt voor lokale (bewoners)groepen via het Adviespunt Ruimte.

Bij de ondersteuning van bewoners(groepen) die plannen willen beïnvloeden, gebruikt Nicolette haar ervaring uit de periode dat zij werkzaam was bij de overheid. Nicolette was achtereenvolgens toezichthouder/handhaver, (milieu/natuur)vergunningverlener en bestemmingsplantoetser bij de gemeente, provincie en omgevingsdienst. Daardoor kent zij de (juridische) mogelijkheden en beperkingen van diverse procedures en kan een goede inschatting maken of en hoe reageren op een plan succesvol kan zijn.

Wat betreft vrijetijdsbesteding: regelmatig geniet Nicolette van het Utrechtse landschap wanneer zij met haar roeiteam over de Eem roeit of tijdens het fietswoon-werkverkeer van Amersfoort naar Utrecht reist.

Persoonlijk doel: zich inzetten voor natuur en landschap in eigen provincie.

Projecten

Neem contact op met Nicolette

Profiel Nicolette Buiter

Nicolette Buiter

Juridisch medewerker RO & milieu