Max Zevenbergen

Max houdt zich als beleidsmedewerker en projectleider bezig met de onderwerpen natuur, landelijk gebied en duurzame landbouw. Op dit moment is Max bezig met Valuta voor Veen en projecten die onder de vlag van het Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur worden uitgevoerd.

Na zijn studie Bos- en natuurbeheer in Wageningen werkte Max eerst bij een agrarische natuurvereniging en daarnaast ook bij ‘Dienst Landelijk Gebied’. Wat betreft zijn huidige werkzaamheden vindt er veel samenwerking plaats met de andere natuurorganisaties in de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe inkomstenbronnen voor natuurontwikkeling en –beheer.

Motivatie: vanwege de landschappelijke diversiteit en de grote druk op de ruimte is Utrecht een mooie provincie om in te werken.

Projecten

Neem contact op met Max

Profiel Max Zevenbergen

Max Zevenbergen

Landelijk gebied en groene ruimte