Gerben de Vries

Gerben is sinds het voorjaar van 2017 actief voor de NMU als medewerker Energie en Grondstoffen. Binnen het energieteam richt Gerben zich in de eerste plaats op de thema’s Windenergie en Energielandschappen. Centraal in zijn werk staat de zoektocht naar verzoening tussen noodzakelijke veranderingen voor een duurzame wereld en het behoud van een leefbare provincie voor mens en natuur. Om deze zoektocht in goede banen te leiden, begeleidt hij gemeenten en ontwikkelaars die sámen met de omgeving nieuwe windplannen willen uitwerken. Ook zoekt hij mee naar oplossingen bij tegenstrijdige belangen en lastige dilemma’s rond windenergie.

Meer algemeen neemt de NMU in 2017 de tijd om samen met externe partners een visie op Energielandschappen te ontwikkelen: hoe zorgen we voor een goede ruimtelijke inpassing van alle duurzame energieopwekking die nog extra nodig is? Tot slot zal Gerben zich gaan inzetten voor de transitie naar een circulaire economie, waarin producenten écht duurzame producten afleveren, en consumenten duurzaam met deze spullen omgaan.

Gerben heeft een achtergrond in Innovatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarbij heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de vindingrijkheid van energiecoöperaties. Een nuttige achtergrond voor zijn eerste baan bij de Brabantse Milieufederatie, maar de overstap naar de NMU in thuisbasis Utrecht was een logische. In zijn vrije tijd is Gerben vaak te vinden in de betere kroegen of concertzalen van Utrecht en omstreken, liefst met zelf een saxofoon of een speciaalbiertje in de hand…

Wat hem drijft? Het terugbrengen van de verbinding tussen de mens en zijn omgeving!

Projecten

Neem contact op met Gerben

Profiel Gerben de Vries

Gerben de Vries

projectleider Energietransitie