Hulp aan gemeenten

Hulp aan gemeenten

Gemeenten zijn aan zet. Er wordt steeds meer gekeken naar het daklandschap om duurzaamheidsopgaven zoals opwek van duurzame energie, biodiversiteit, waterberging, verkoeling, ontmoetingsruimte etc, te realiseren. Voor sommige gemeenten een nieuw beleidsveld, voor andere al gesneden koek. 

Voor gemeenten is er gelukkig veel ondersteuning. Zo zijn er het Nationaal Dakenplan (NDP) de Provincie Utrecht en de NMU 

Het NDP is een samenwerking tussen zo’n 60 publieke en private partijen, koepelorganisaties en kennisinstellingen. Zij werkt op basis van vier speerpunten, waarvan één ‘Verankering in beleid’. Vanuit dit speerpunt trekken enerzijds koploper-overheden samen op om van elkaar te leren en voorbereid te zijn op invoering Omgevingswet. Daarnaast is er een programma voor decentrale overheden die ‘volger’ zijn en met dit onderwerp starten. Zij kunnen veel hebben aan elkaar en aan kennis van de koplopers. 

Provincie Utrecht heeft een subsidieregeling, een Duurzame Daken Kansen Kaart en heeft het Servicepunt Duurzame Daken van de NMU mogelijk gemaakt. 

De NMU heeft haar Servicepunt Duurzame Daken en speelt een rol in het aanjagen en ondersteunen van meer duurzame daken.  

Het Netwerk Water en Klimaat van de HDSR-regio en Platform Water Vallei en Eem organiseerden op 20 oktober 2022 een webinar voor gemeenten. De opname van de presentaties van Eveline Bronsdijk (NDP) en Kira Schaefers (Provincie Utrecht) is hieronder terug te kijken. 

link naar webinar op youtube

Of bekijk alleen de powerpointpresentatie:

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst