Hulp aan gemeenten

Hulp aan gemeenten

Gemeenten zijn aan zet. Er wordt steeds meer gekeken naar het daklandschap om duurzaamheidsopgaven zoals opwek van duurzame energie, biodiversiteit, waterberging, verkoeling, ontmoetingsruimte etc, te realiseren. Voor sommige gemeenten een nieuw beleidsveld, voor andere al gesneden koek. Voor gemeenten is er gelukkig veel ondersteuning. Zo zijn er het Nationaal Dakenplan (NDP) de Provincie Utrecht en de NMU.   

Veelgestelde vragen                                 Overzicht subsidies

 

 • Nationaal Dakenplan

  Het NDP is een samenwerking tussen zo’n 60 publieke en private partijen, koepelorganisaties en kennisinstellingen. Zij werkt op basis van vier speerpunten, waarvan één ‘Verankering in beleid’. Vanuit dit speerpunt trekken koploper-overheden samen op om van elkaar te leren en voorbereid te zijn op invoering Omgevingswet. Daarnaast is er een programma voor startende gemeenten. Zij kunnen veel hebben aan elkaar en aan kennis van de koplopers.  

  Word partner van NDP 

  Wil je als gemeente meer werk maken van stimuleren van multifunctionele daken? Overweeg dan partner te worden van het Nationaal Dakenplan. Neem contact op met Eveline Bronsdijk of Gijs Woldring van gemeente Rotterdam, trekkers van het speerpunt Verankering in beleid.  

   

  De businesscase 

  Het Nationaal Dakenplan doet onderzoek naar kansen voor financiering van duurzame daken. Laat je informeren over de meest actuele stand van zaken en goede voorbeelden. Ook wordt hier inzichtelijk welke rol gemeenten kunnen spelen in de financiering van projecten die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. 

   

  Webinar 

  Het NDP en de Provincie Utrecht waren te gast in een webinar voor gemeenten, georganiseerd door Het Netwerk Water en Klimaat van de HDSR-regio en Platform Water Vallei en Eem op 20 oktober 2022. De presentaties van Eveline Bronsdijk (NDP) en Kira Schaefers (Provincie Utrecht) zijn hier terug te kijken  Of bekijk alleen de powerpointpresentatie. 

 • Provincie Utrecht

  Provincie Utrecht heeft een subsidieregeling, een Duurzame Daken Kansen Kaart en heeft het Servicepunt Duurzame Daken van de NMU mogelijk gemaakt.  

   

   

  Subsidie 

  De Provincie Utrecht heeft een subsidieregeling waaronder ook groene daken vallen.   

  Tot 30 november 2023 kun je aanvragen indienen. 

   

  Duurzame Daken Kansen Kaart 

  De provincie heeft een interactieve kaart waarin voor de hele provincie Utrecht per wijk zowel de maatschappelijke opgaven in kaart zijn gebracht, als de kansrijkheid om daken te benutten. Een handige tool om voor jouw gemeenten kansen in kaart te brengen en prioriteiten te stellen met betrekking tot het benutten van het dakenlandschap.  Klik hier om de kaart te bekijken. 

 • NMU

  De NMU heeft dit Servicepunt Duurzame Daken en speelt een rol in het aanjagen en ondersteunen van meer duurzame daken. Zij voert campagne voor duurzame daken, voorziet in informatie voor verschillende doelgroepen, werkt samen met lokaal actieve groepen, ondersteunt ambassadeurs, en leidt duurzame daken coaches op.  

 

 

 

Wil je meer weten? Neem dan contact op!

Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst