Gratis constructieberekening en quickscan voor bedrijventerreinen

Gratis constructieberekening en quickscan voor bedrijventerreinen

Je wilt misschien wel een duurzaam dak voor je huis, bedrijf of bedrijventerrein, maar waar begin je? Is je dak wel sterk genoeg? En wat zijn de opties? Kies je voor zonnepanelen en groen, voor alleen groen? Voor waterberging? Een terras? Of voor een combinatie? De NMU komt je te hulp! Buren en bedrijven die serieus willen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn, en minimaal 50% van het dak willen vergroenen, komen in aanmerking voor een gratis constructieberekening en quickscan. Deze wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

Stap 1: Constructieberekening

Heb je een bedrijventerrein en zie je kansen voor verduurzaming? Stap 1 is uitzoeken of je dak wel sterk genoeg is voor een extra belasting. Dit kom je te weten door een constructieberekening te laten maken. Voor 2 bedrijventerreinen (waar minimaal 5 bedrijven samen optrekken) zijn berekeningen beschikbaar. Bij voorkeur worden meerdere duurzame toepassingen in combinatie met elkaar gerealiseerd, voorwaarde is dat ‘groen’ in ieder geval voor 50% onderdeel is van het kleurenpallet.

Stap 2: Quickscan

Indien het dak sterkt genoeg blijkt, volgt stap 2: een quickscan laten opstellen. Een quickscan geeft inzicht in welke verschillende varianten duurzaam dak er mogelijk zijn. Het gaat hierbij om de functies waterberging (blauw), biodiversiteit (groen), PV panelen (geel) en terrasfuncties (rood). Bij voorkeur worden meerdere kleuren in combinatie met elkaar gerealiseerd, voorwaarde is dat ‘groen’ in ieder geval voor 50% onderdeel is van het kleurenpallet. In de quickscan wordt ook een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd voor de verschillende scenario’s, en randvoorwaarden in kaart gebracht.

Voorwaarden voor gebruikmaking van aanbod

We hebben constructieberekeningen en quickscans beschikbaar voor

  • 2 bedrijventerreinen waar (minimaal) 5 bedrijven samenwerken

Je komt hiervoor in aanmerking als er minimaal vijf bedrijven op je bedrijventerrein serieuze interesse hebben om te investeren in een duurzaam dak. We vragen je dit van te voren ook aan te geven. We gaan er dan ook vanuit dat deze vijf bedrijven overgaan tot aanleg duurzaam dak als uit de constructieberekening blijkt dat de daken sterkt genoeg zijn. Als je dit toch niet doet, betaal je de gemaakte kosten voor het advies aan ons terug; zo kunnen we dan alsnog andere bedrijventerreinen helpen.

Om ervoor te zorgen dat de adviesbureaus zo efficiënt en goed mogelijk hun werk kunnen doen, zoek je de volgende documenten en informatie bij elkaar:

Voor de constructieberekening

  • Bouwtekeningen van het pand (op te vragen bij bouwer en/of gemeente).
  • Indien deze bouwtekeningen niet leverbaar zijn, een simpele schets – inclusief foto’s. Op deze schets staan de afmetingen en ‘hart op hart’ afstanden tussen de balken en de overspanningsrichtingen.
  • Is het niet mogelijk deze data aan te leveren omdat het plafond bijvoorbeeld afgestuct is, dan resteert de optie om toestemming te geven om één of meerdere gaten te maken in het stuc van zo’n 15 bij 15 cm. In dat geval komt de constructeur langs en kijkt hoe de constructie is. De dakeigenaar moet vervolgens wel zelf de gaten weer dichtmaken. Voor langskomen wordt € 50,- in rekening gebracht.

Voor de quickscan:

  • Constructieberekening
  • Overzichts- en detailfoto’s van het dakoppervlak (doorvoeren, objecten op het dak, dakranden, etc)
  • Afmetingen van het dak
  • Indien beschikbaar: bouwtekeningen

Hoe vraag je dit aan?

De gratis quickscans en constructieberekeningen worden mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

Tags:
Profiel Ieke Benschop

Ieke Benschop

Projectleider Duurzame Daken, Bouwen voor de toekomst