Servicepunt Energie Lokaal

Wij helpen je initiatief groeien!

Servicepunt Energie Lokaal

Samen met andere inwoners lokaal aan de slag met energie? Wil je een zonnedak realiseren, de buren enthousiasmeren voor het samen isoleren of aan de slag met duurzame warmte in de wijk? Bij het Servicepunt Energie Lokaal kunnen initiatiefnemers uit de provincie Utrecht terecht voor vragen. En we denken mee met het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Het Servicepunt ondersteunt sinds 2011 de energie initiatieven in de provincie Utrecht. Inmiddels zijn dat er zo’n 75.

Lokale energie-initiatieven spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Zij betrekken bewoners bij energieprojecten en stellen ze in staat om zelf mee te doen om hun omgeving te verduurzamen. We streven naar 50 procent lokaal eigendom van energieprojecten: zon, wind en warmte. Daarom ondersteunen wij deze initiatieven en helpen we ze om hun projecten verder te laten groeien. Naar de agenda.

Agenda 2022

 

Geinteresseerd in klimaatadaptatie? Kijk ook eens naar onze trainingen voor klimaatambassadeurs.

 

Wat kun je verwachten van het Servicepunt Energie Lokaal Utrecht?

 • Wij kennen en onderhouden contact met talrijke Utrechtse initiatieven en brengen ze ook met elkaar in contact. Zo ontstaat een levendig netwerk, dat enthousiasmeert en onderlinge uitwisseling mogelijk maakt.
 • Wij bieden een loket voor vragen. Het servicepunt is zo dé plek voor informatie en advies, kennisuitwisseling en het leggen van contacten op het terrein van lokale duurzame energie.
 • Wij denken met je mee bij het opzetten en opschalen van lokale duurzame energie-initiatieven. Lopen initiatieven tegen belemmeringen of vragen aan die we samen niet weten op te lossen, dan benaderen we een expert uit ons netwerk of een ander initiatief die een oplossing weet.
 • Afhankelijk van de situatie kunnen wij maatwerk bieden om het lokale energie-initiatief verder te helpen. In sommige gevallen ontwikkelen we projecten mee indien hier wensen voor zijn. Hiermee worden lokale projectleiders ook opgeleid om een volgend project zelf te kunnen ontwikkelen.
 • Ook organiseren wij uitwisselings- en kennismomenten voor lokale initiatieven. De U-Thuis bijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden in het provinciehuis zijn zo dé netwerkbijeenkomst voor lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht geworden.

Kaart met de energie-initiatieven

Op de hoogte blijven van de activiteiten? Meld je aan voor de Nieuwsflits!

Nuttige websites

 • HierOpgewekt: alles over aardgasvrij wonen en lokale energie
 • Energie Samen: de landelijke koepel en belangenvereniging voor duurzame energie-collectieven
 • Energie van Utrecht: Koepelcoöperatie van de provincie Utrecht. Projectleiders geven professionele ondersteuning bij de ontwikkeling van zonneweides en windmolens door lokale energiecoöperaties.
 • Energiewerkplaats Utrecht: Energienetwerk van de provincie Utrecht*

Taakverdeling Energie van Utrecht en Servicepunt Energie Lokaal

Steeds meer energiecoöperaties hebben plannen voor grootschalige zonnevelden en windparken. Om coöperaties hierin goed te kunnen ondersteunen, is projectbureau Energie van Utrecht opgericht; een initiatief van de NMU, de energiecoöperaties zelf en de provincie Utrecht. Maar waar moet je als energiecoöperatie nu aankloppen als je ondersteuning zoekt voor zon- of wind projecten?

Bij het Servicepunt Energie Lokaal van de NMU kunnen energie initiatieven terecht voor:

 1. advies en een quickscan voor collectieve zonnedaken
 2. een eerste advies over de mogelijkheden voor zonnevelden en windmolens
 3. overige vragen rondom energie opwek, besparing, duurzame warmte, trainingen en faciliteren of verbinden met andere initiatieven, organisaties of gemeenten.

Bij Energie van Utrecht kunnen coöperaties terecht voor:

 1. inhuur van projectleiders voor het verkennen en realiseren van zonnevelden en windmolens.
 2. ondersteuning bij de subsidieaanvragen uit het Ontwikkelfonds.

Heb je een vraag of wil je aan de slag? Mail dan naar service.energie@nmu.nl !

Profiel Sofie ten Have

Sofie ten Have

Ondersteuning energie-initiatieven