Natuur en Milieufederatie Utrecht | NMU Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht
Menu
UITNODIGING Kennissessie: Energetische Toepassing van Biomassa

UITNODIGING Kennissessie: Energetische Toepassing van Biomassa

Wat: Kennis- en discussiebijeenkomst over energetische toepassing van biomassa
Waar: Foyer, Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
Wanneer: Donderdag 8 maart 2018, 12:45 – 17:00 uur + borrel
Wie: Beleidsmedewerkers en –adviseurs uit de Provincie Utrecht, experts op de thema’s biomassa, duurzaamheid & energie

DUURZAME ENERGIE UIT BIOMASSA: kansen, knelpunten & dilemma’s
Van de mogelijkheden om onze energievoorziening te verduurzamen, is de inzet van biomassa er één waar fors op wordt ingezet. Hierbij gaat het om verbranding van houtige biomassa, mestvergisting, inzet van berm- en slootmaaisel of vergisting van GFT. Tegelijkertijd is de inzet van biomassa geen panacee. De inzet kan slechts in een deel van de totale energievraag voorzien en belangrijker, aan de inzet van biomassa kleven beperkingen en risico’s die het duurzame karakter van biomassa teniet kunnen doen of ons juist verder van huis brengen. Met andere woorden; de inzet van biomassa moet met wijsheid en beleid gebeuren. Om op dit grensgebied van ‘haalbaar en veilig’ enerzijds en ‘onveilig en onverstandig’ anderzijds helderheid te verschaffen, organiseert de Regionale Energie Alliantie* deze kennissessie.

In het programma wordt u door experts bijgepraat over de vier genoemde biomassastromen en de mogelijkheden en risico’s voor hun inzet voor energieopwekking. Daarnaast is er in het programma tijd voor verdieping in parallelle workshops en sluiten we af met een borrel voor verdere uitwisseling van kennis en ideeën.

PROGRAMMA
Bij de aanmelding wordt u gevraagd uw interesse voor de onderwerpen aan te geven. Op basis van de verdeling van interesses wordt het programma zo optimaal mogelijk opgezet. Het definitieve programma met daarin ook de sprekers volgt later, het conceptprogramma ziet er als volgt uit:

12:45 uur Ontvangst met koffie, thee
13:00 uur Welkomstwoord (dagvoorzitter Josja Veraart)
13:10 uur Key note (Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy)
14:00 uur Paneldiscussie met alle sprekers
14:30 uur Twee thema’s parallel:

Houtige biomassa (Harry Croezen, CE Delft) & GFT (Tim Brethouwer, Attero / Vereniging Afvalbedrijven)
15:30 uur Pauze
15:50 uur Twee thema’s parallel:
Berm- en slootmaaisel (Wouter Siemers, RVO) & Mest (Ton Voncken, Groen Gas NL)
16:50 uur Afsluiting en Borrel

AANMELDEN KAN HIER

Bent u erbij? Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 2 maart hier aan. Geeft u hierbij aan op welk gebied u kennis heeft en op welk gebied u nog (meer) kennis zoekt; dat kan uiteraard hetzelfde gebied zijn! Heeft u een collega of andere geïnteresseerde voor deze bijeenkomst, geef dit gerust aan ons door.

*Regionale Energie Alliantie Utrecht

De Regionale Energie Alliantie (REA) is een samenwerkingsverband tussen de Provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht, het Utrecht Sustainability Institute, het samenwerkingsverband U10, de Natuur en Milieufederatie Utrecht, Hoogheemraadschap, De Stichtse Rijnlanden en de gemeentes Utrecht, Houten, Amersfoort en Utrechtse Heuvelrug. De REA is de regionale krachtenbundeling om te komen tot de versnelling van de energietransitie in de provincie. De genoemde partijen hebben in 2015 de handen ineen geslagen om te zorgen voor de doorvertaling van het landelijke SER akkoord in de regio Utrecht. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de verschillende thema’s van de energieagenda. Dit uit zich momenteel in het organiseren van allianties, het bundelen van initiatieven, het mobiliseren van partijen en het aantrekken van private investeringen. Maar ook in het concreet massa maken, zoals op het gebied van zonne-energie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de woningbouw.

Gerben de Vries
Energie en Grondstoffen
Telefoonnummer: 06 48 544 258
g.de.vries@nmu.nl
Video's
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten:
Inschrijven
Volg ons via social media en neem deel aan de discussie:
Wij worden gesteund door: Nationale Postcode Loterij en de Natuur en Milieufederatie Utrecht Utrecht
Wij hebben: CBF ANBI