Wind op Land

Wind op land is de goedkoopste vorm van duurzame elektriciteit.

Wind op Land

Hoe verenigen we de urgentie van de energietransitie met de belangen van natuur, landschap en een gezond leefmilieu? De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu deden een milieustudie en organiseerden een serie bijeenkomsten om oplossingen te zoeken.

Wind op land is de goedkoopste vorm van duurzame elektriciteit en zou daarom de eerst aangewezen techniek zijn om duurzame elektriciteit te genereren. Maar windmolenprojecten hebben ook invloed op de omgeving. Wij zetten ons er daarom voor in dat bij windmolenprojecten de omgeving (omwonenden, natuur en landschap) betrokken wordt en deelt in de opbrengsten.

Kans op slagen

Met het project ‘Milieustudie Draagvlak en Participatie Wind op Land’ willen de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu verschillende manieren van draagvlak voor en participatie aan wind op land projecten bevorderen. Dat ons landschap zal veranderen is een gegeven. Hoe we dat zorgvuldig doen, dat is aan alle partners in een gebied. Met alleen participatie en draagvlak zijn we er dan ook nog niet.

In 2018 werd het project afgesloten met een landelijk seminar waar de publicatie ‘Samen verder met windenergie op land’ – geleerde lessen en aanbevelingen – werd gepresenteerd. Het ondertekenen van de Green Deal ‘Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’ door 27 partijen, waaronder de vijf ministeries EZK, I&M, BZK, LNV en OCW vormde een mooie bekroning van het project.

Wind op Land is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu en werd gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Deze samenwerking is tot stand gekomen door het gezamenlijke doel om het draagvlak en aandeel van windenergie in de provincies te verhogen.

Contactpersoon

Wil je meer informatie over Wind op Land, of wil je zelf een project starten? Wij helpen je graag op weg!

Neem contact op met Wijnand

gerelateerd nieuws