Vrijwillige CO2 opslag geeft boeren perspectief

CO2 opslag in bodem en/of gewassen

Vrijwillige CO2 opslag geeft boeren perspectief

Er komen steeds meer methoden die boeren en andere grondeigenaren in staat stellen gecertificeerd CO2 op te slaan. Omdat ze dit vrijwillig doen, zijn deze koolstofcertificaten verhandelbaar via het Platform CO2 neutraal. De certificaten kunnen worden verhandeld nadat de Stichting Nationale Koolstofmarkt het betreffende project heeft goedgekeurd. De Natuur en Milieufederatie Utrecht kan landbouweigenaren helpen bij de ontwikkeling van carbon faming op uw bedrijf.

Valuta voor veen, vezelteelt en meer

Steeds meer overheden en bedrijven willen klimaatneutraal zijn. Dit doen ze vooral door te besparen op het eigen energie en materiaal verbruik. Vaak lukt het dan nog niet helemaal om geen CO2 meer uit te stoten. Dan kan men kiezen voor compensatie. Landeigenaren – vooral boeren – zijn goed in staat om meer CO2 vast te houden in de bodem en op te slaan in gewassen. Twee voorbeelden:

  1. In het veenweidegebied kan de grondwaterstand omhoog worden gebracht, waardoor de oxidatie van het veen vermindert. Dat remt zowel de uitstoot van CO2 uit de bodem als de bodemdaling. Overheden zoals provincie en waterschap werken graag mee aan verhoging van de grondwaterstand en hebben goede subsidiemogelijkheden, onder andere voor het aanleggen van waterinfiltratiesystemen.
  2. Planten nemen CO2 op uit de lucht en maken er vezels en zuurstof van. Vezelgewassen zoals hennep, miscanthus en lisdodde kunnen verwerkt worden tot isolatie- en bouwmaterialen. De CO2 die de plant uit de lucht heeft gehaald, wordt zodoende langdurig opgeslagen in gebouwen.

Stichting Nationale Koolstofmarkt is de autoriteit in Nederland die methodes heeft ontwikkeld waarmee nauwkeurig kan worden berekend hoeveel CO2 er precies wordt opgeslagen. Voor elke ton CO2 die wordt opgeslagen kan een certificaat worden afgegeven, en dat certificaat kan worden verkocht aan overheden en bedrijven die klimaatneutraal willen zijn, maar dat zelf nog niet kunnen realiseren. Anno 2023 levert elke ton CO2 €100 op, en is de vraag naar certificaten groter dan het aanbod. We helpen u graag bij de ontwikkeling van carbon farming op uw bedrijf.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden om in eigen regio je CO2 uitstoot te compenseren, neem dan contact op met Peter Smit!

Vragen of interesse? Neem contact met op met Peter!

Profiel Peter Smit

Peter Smit

Projectleider duurzame landbouw