Sluit de cirkel

Sluit de cirkel

De NMU werkt samen met onze landelijke collega’s van de andere natuur en milieufederaties aan het project ‘Sluit de Cirkel’. Binnen dit project proberen we concreet, met twee benen op de grond om, cirkels te sluiten. Dit doen we door partijen met elkaar in contact te brengen.

De grasketen

Met de vele groene gebieden binnen en buiten de Nederlandse steden wordt er maandelijks enorm veel gemaaid. Hierbij komt een enorme groene stroom vrij met een even grote potentie. Waar dit materiaal nu hoogstens wordt gecomposteerd, zagen wij kans voor een hoogwaardigere toepassing van dit materiaal. Tijdens de uitvoering van dit project kwamen we een heleboel mooie initiatieven tegen die van dit materiaal mooie producten kunnen maken, zoals picknickbankjes, isolatiemateriaal of verkeersborden. Een mooi eindproduct van project was een sessie waarbij alle spelers uit de grasketens concrete afspraken met elkaar hebben gemaakt over het realiseren van producten ontwikkeld uit maaisel.

Stadshout

Jaarlijks wordt er van honderden bomen in Nederlandse steden besloten dat ze gekapt moeten worden. Reden hiervoor kan een ziekte in de bomen zijn, of een bestemmingsplan op de locatie waar ze staan. Deze bomen hebben echter vaak tientallen jaren geleefd, en in deze periode veel CO2 vastgelegd. Het is voor het milieu dus veel beter als we deze vastgelegde stof in het hout laten zitten. Stadshoutbedrijven zijn organisaties die dit hout gebruiken om mooie producten van te maken. In Utrecht bijvoorbeeld  verwerkt het bedrijf Tafelboom de bomen uit de stad tot mooie en eigenzinnige meubelen.
Binnen project Stadshout brengen wij in kaart welke initiatieven er op dit moment zijn. We proberen hordes in wet- en regelgeving weg te nemen voor deze organisaties en we stimuleren ze van elkaar te leren.

Tags:

Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan even contact op met Tim!

Profiel Tim Bulters

Tim Bulters

Projectleider circulaire samenleving