Ruimte voor groen

We bevechten ruimte voor een rijke natuur en een mooi landschap!

Ruimte voor groen

We spannen ons in om in een drukke en bedrijvige provincie de ruimte en voorwaarden te vinden voor een soortenrijke en gevarieerde natuur en een aantrekkelijk landschap.

De NMU wil de natuur en het landschap in Utrecht aantrekkelijk en gevarieerd houden. Daarom scannen we alle bestemmingsplannen en omgevingsvisies in de provincie. Op de belangrijkste documenten reageren we mondeling en schriftelijk. Dit doen we in samenwerking met tereinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en het Utrechts landschap.

Daarnaast hebben we een adviespunt ruimte, waarbij we bewoners van de provincie informeren en helpen bij hun vragen over ruimtelijke ontwikkelingen, plannen en ordening.

Tags:

Wil je meer weten? Neem dan contact op!