Regionaal CO2 compenseren

Met vrijwillige klimaatcompensatie dringen we CO2-uitstoot terug

Regionaal CO2 compenseren

We willen met vrijwillige klimaatcompensatie projecten mogelijk maken die broeikasuitstoot terugdringen.

Overheden, bedrijven en particulieren kunnen ervoor kiezen geheel klimaatneutraal te zijn. In eerste instantie door zo veel mogelijk te besparen op je eigen energieverbruik. Daarna kun je stappen zetten om zoveel mogelijk energie zelf duurzaam op te wekken. De CO2-uitstoot belasting die dan nog overblijft, kun je compenseren. Ver weg, of dicht bij.

CO2 Bank Utrecht

Om tegemoet te komen aan de wens van sommige partijen om met compensatiegelden projecten in eigen regio mogelijk te maken, richtte de NMU in 2014 de Stichting CO2 Bank Utrecht op. Bij de CO2 Bank Utrecht kunnen bedrijven en overheden klimaat neutraal worden door CO2 uitstoot regionaal te compenseren.
Zo hielp de CO2 Bank Utrecht met compensatiegeld een energiecoöperatie bij het tot stand komen van hun postcoderoosproject. Ook ondersteunen we met compensatiebudget sportclubs en kerkelijke organisaties met energiebesparing en opwek. In 2019 wil de CO2 Bank Utrecht starten met projecten in het Veenweidegebied; Valuta voor Veen.  De prijs die de CO2 Bank Utrecht hanteert is € 20,- per ton. Zie de propositie op de site van de CO2 Bank Utrecht. Hierin zijn zaken opgenomen als doelgroep (non-profit), additionaliteit en dubbeltelling, hoe de geboden ondersteuning eruit ziet en hoe de controle plaatsvindt.

Green Deal Nationale Koolstofmarkt

De CO2 Bank Utrecht is partner in de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Landelijke en lokale partijen werken hierin samen aan een helder en transparant systeem voor de vrijwillige markt van CO2-compensatie.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om in eigen regio je CO2 uitstoot te compenseren, neem dan contact op met de CO2 Bank Utrecht.  Dit kan via info@nmu.nl.

Tags: