Regionaal CO2 compenseren

Met vrijwillige klimaatcompensatie dringen we CO2-uitstoot terug

Regionaal CO2 compenseren

We willen met vrijwillige klimaatcompensatie projecten mogelijk maken die broeikasuitstoot terugdringen.

Overheden, bedrijven en particulieren kunnen ervoor kiezen geheel klimaatneutraal te zijn. In eerste instantie door zo veel mogelijk te besparen op je eigen energieverbruik. Daarna kun je stappen zetten om zoveel mogelijk energie zelf duurzaam op te wekken. De CO2-uitstoot belasting die dan nog overblijft, kun je compenseren. Ver weg, of dicht bij.

CO2 Bank Utrecht werd PlatformCO2neutraal

Om tegemoet te komen aan de wens van sommige partijen om met compensatiegelden projecten in eigen regio mogelijk te maken, richtte de NMU in 2014 de Stichting CO2 Bank Utrecht op. Daar konden bedrijven en overheden klimaat neutraal worden door CO2 uitstoot regionaal te compenseren.
Zo hielp de CO2 Bank Utrecht met compensatiegeld een energiecoöperatie bij het tot stand komen van hun postcoderoosproject. Ook ondersteunden we met compensatiebudget sportclubs en kerkelijke organisaties met energiebesparing en opwek.

In december 2021 ging de CO2 Bank Utrecht op in het PlatformCO2neutraal. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden om in eigen regio je CO2 uitstoot te compenseren, neem dan contact op met het PlatformCO2neutraal. Dit kan via info@platformCO2neutraal.nl, of via Peter Smit (contactgegevens hieronder).

Tags:

Voor meer informatie:

Profiel Peter Smit

Peter Smit

Projectleider duurzame landbouw