Inspiratiedocument klimaatadaptatie

In 2017 heeft de NMU een inventarisatie gedaan onder Utrechtse gemeenten hoe zij omgaan met klimaatadaptatie. En we hebben begin 2018 een inspiratie- en praktijkmiddag georganiseerd voor een breed netwerk van Utrechtse partijen. De uitkomsten en inzichten hiervan hebben wij samengevat in het inspiratiedocument ‘Een klimaatbestendige provincie Utrecht: aan de slag met ruimtelijke adaptatie’.

Het inspiratiedocument biedt tips, handvatten, praktijkkennis, ervaringen en concrete voorbeelden van en uit gemeenten in de provincie Utrecht. Het inspiratiedocument is door iedereen te gebruiken, zo leren we van elkaars kennis en inspanningen!