Schenken en nalaten

Schenken en nalaten

Een blijvend duurzame en mooie leefomgeving in Utrecht vraagt veel en langdurige inzet. Daarom kun je nu ook schenken en nalaten aan de NMU.

De Natuur en Milieufederatie Utrecht kan haar werk doen dankzij bijdragen van o.a. de provincie Utrecht en de Nationale Postcode Loterij. Daar kunnen we goed werk mee doen! Maar een echt duurzame en mooie leefomgeving in Utrecht vraagt veel inzet. Daarom kun je nu ook schenken en nalaten aan de NMU.

Elke gift of schenking aan de NMU is (vanaf een drempelbedrag en tot een bepaald maximum) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting; we zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Periodiek schenken met extra belastingaftrek

Je schenkt een vast bedrag gedurende een periode van 5 jaar of langer. In tegenstelling tot eenmalige giften geldt voor periodieke giften geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Dat is eenvoudig te regelen: download het formulier. Via dit formulier kun je eenvoudig een jaarlijkse incasso afgeven.

 • Vul het formulier in tweevoud in en onderteken beide exemplaren.
 • Als je gehuwd bent of een partner hebt, dan moet die van de fiscus ook tekenen.
 • Vul daarna het gedeelte voor de betalingsvolmacht in. Daarmee machtig je de NMU om gedurende de looptijd van de schenking je bijdrage af te schrijven van je bankrekening. Je hebt daarbij de keuze voor één afschrijving per jaar, of in vier of twaalf delen.
 • Stuur het formulier op naar de NMU, Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ te Utrecht.
 • De NMU ondertekent ook beide aktes, vult een transactienummer en eventueel een machtigingsnummer in en stuurt één exemplaar terug voor je eigen administratie. Het andere exemplaar blijft bij de NMU.
 • Bewaar je exemplaar goed, de Belastingdienst kan erom vragen.
 • Ook ontvang je (apart) een bevestiging van je betalingsvolmacht voor je administratie.

Legaat

Een bedrag naar keuze komt na je overlijden ten goede aan de NMU. Je legt dit vast in je testament.

Erfstelling

Je benoemt de NMU tot één van je erfgenamen. Je legt dit vast in je testament. Hoeveel de NMU krijgt, is afhankelijk van de omvang van je nalatenschap en van het aantal mede-erfgenamen.

Fonds op naam

Voor bedragen vanaf € 50.000,- kun je een ‘fonds op naam’ oprichten. Hierbij richt je een goed doel binnen een goed doel op.

Wat doen wij met je geld?

Wij vinden het belangrijk dat je weet wat er met je geld gebeurt en dat je tevreden bent over de bestemming die je gift, schenking of nalatenschap krijgt. Aan bedragen vanaf € 500,- kun je een gerichte bestemming geven, met keuze tussen de onderwerpen:

 • een specifieke campagne (schone mobiliteit, duurzame landbouw, duurzame energie)
 • ondersteuning van lokale milieu-, natuur- en landschapsgroepen
 • opkomen voor het natuur- en milieubelang bij nieuwe ruimtelijke plannen
 • van de grond helpen van nieuwe duurzame buurtinitiatieven

Voor bedragen vanaf € 5.000,- kunnen wij samen met jou op zoek gaan naar een specifieke bestemming. Dat geldt ook voor een Fonds op naam.

Contact

Heb je nog vragen? Of wil je overleggen over de bestemming van je gift of nalatenschap? Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Jaap Rodenburg. Hij kan ook een persoonlijk gesprek voor je plannen met onze directeur. Voor advies over schenken en nalaten kun je ook terecht bij je notaris.

Meer weten over geven, schenken of nalaten?