Excursie: kleine landschapselementen op de Utrechtse Heuvelrug | voor agrariërs, ambtenaren en geïnteresseerden

Excursie: kleine landschapselementen op de Utrechtse Heuvelrug

Ga op woensdagmiddag 18 september mee op pad naar de Utrechtse Heuvelrug en leer meer over de karakteristieke landschapselementen van dit gebied. Tijdens de excursie vertellen experts van het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen over lijnvormige landschapselementen, zoals houtsingels en bomenrijen. Ook vertellen we alles over het belang van autochtoon plantgoed én waar je dit kunt halen. De sprekers zijn Lodewijk van Kemenade (specialist in autochtoon plantgoed) en Marlies Blom van agrarisch natuurcollectief BoerenNatuur Utrecht Oost. Deze excursie wordt georganiseerd vanuit het Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen, een project van de Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Meld je aan

Lijnvormige landschapselementen

Je kunt landschapselementen onderverdelen in de vorm die ze hebben: zo heb je puntvormige (zoals een solitaire eik in het weiland), vlakvormige (bijvoorbeeld hoogstamboomgaarden) en lijnvormige elementen. De lijnvormige elementen vind je veel op de flanken van de Heuvelrug: denk aan houtwallen, houtsingels en heggen. Veel van de lijnvormige landschapselementen zijn afgelopen eeuw verdwenen, vooral door schaalvergroting in de landbouw en ruilverkaveling. Maar deze landschapselementen hebben veel belangrijke functies. Zo kunnen ze goed dienen als perceelafscheiding en veekering. Daarnaast vindt vee het ook lekker om van de bomen en heggen te eten en verbeteren ze de lokale bodem- en waterhuishouding.

Utrechtse Heuvelrug

De Utrechtse Heuvelrug kent, als een van de grootste groene aders van de provincie, een veelzijdig landschap. Naast de bossen, heidegebieden en stuifzanden, vind je er ook veel agrarische activiteit. Vooral in het gebied binnen de Langbroekerwetering. Landschapselementen kunnen de bijzondere natuur in dit gebied versterken.  Houtwallen, houtsingels en heggen op agrarische grond maken boerderijen een fijne plek om te werken en om te bezoeken. En bonus: de planten en dieren worden er blij van.

Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen

Kleine landschapselementen, zoals houtsingels, geriefbosjes en natuurvriendelijke oevers, zijn een essentieel onderdeel van het karakteristieke Utrechtse landschap. De Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht zetten zich de komende jaren in om dit karakteristieke Utrechtse landschap te herstellen met een Kennisnetwerk Kleine Landschapselementen. Zo worden er excursies georganiseerd naar alle zes regio’s in de provincie Utrecht. Op 18 september staat de tweede gepland naar de regio Utrechtse Heuvelrug. Meer over dit kennisnetwerk vind je op onze website. 

Dit project wordt gefinancierd door het Cultuurfonds, de provincie Utrecht, het Waterschap Amstel Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Vallei en Veluwe.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 18 september 2024

Tijd: 13:30 – 16:30 uur

Locatie: n.t.b.

Voor: Agrarische ondernemers, ambtenaren van gemeentes, waterschappen en de provincie, grondeigenaren en geïnteresseerde bewoners uit de provincie Utrecht

Aanmelden: Via deze link

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Isabel!

Profiel Isabel Kruisheer

Isabel Kruisheer

Projectleider natuurinclusieve samenleving