Duurzame warmte: verduurzaming van woningen en lokale energie-initiatieven

Duurzame warmte: verduurzaming van woningen en lokale energie-initiatieven

De NMU ondersteunt buurtinitiatieven en gemeenten in de zoektocht naar een warmtetransitie met draagvlak.

De warmtetransitie begint op stoom te komen. Gemeenten hebben een ’transitievisie warmte’ ontwikkeld. Daarin geven ze aan welke wijken als eerste duurzame verwarming krijgen.  Bekijk de interactieve kaart van Utrecht waarop je kunt zien wanneer jouw buurt aan de beurt is. Ondertussen willen steeds meer buurtinitiatieven zélf uitzoeken hoe hun buurt het beste kan overstappen op duurzame warmtebronnen. Sinds 2022 organiseren we het opleidingstraject Leren over Warmte. De NMU ondersteunt initiatieven en gemeenten in deze zoektocht naar een gedragen warmtetransitie. Samen vinden we de weg naar betaalbare, duurzame en lokale warmte in de provincie.

Lees hieronder onze routekaart naar duurzame warmte!

Routekaart Duurzame wijken

Tags:

Doe mee!