Aanbod Adviespunt Ruimte

Aanbod Adviespunt Ruimte

Het Adviespunt Ruimte is bedoeld voor bewoners(groepen) in de provincie Utrecht die plannen in hun omgeving ervaren als een bedreiging voor natuur, landschap en/of milieu. Die bewoners kunnen bij ons terecht voor praktische zaken en ondersteuning.

Via deze pagina’s bieden wij u informatie over ruimtelijke plannen, natuurbescherming en het uitoefenen van invloed. Deze informatie kan ter ondersteuning dienen van het werk van u of uw bewonersgroep. Als u aan deze informatie niet genoeg heeft, kunt u altijd contact opnemen met het Adviespunt Ruimte. Het Adviespunt Ruimte wordt bemenst door Nicolette Buiter, bereikbaar via adviespunt@nmu.nl en 06-41525784.

Het Adviespunt Ruimte kan u op de volgende manieren ondersteunen:

  • praktische vragen proberen we meteen te beantwoorden;
  • als het nodig is, brengen we samen het probleem in kaart en zoeken naar de beste weg;
  • wij wijzen u de weg bij het starten van (juridische) procedures;
  • soms zullen we ook zelf het probleem oppakken om tot een oplossing te komen. En wanneer het probleem meer op het terrein van andere organisaties ligt, brengen we u daarmee in contact.

Cursussen

Jaarlijks organiseert het Adviespunt Ruimte onder de titel ‘Help, een plan!’ drie cursusavonden over natuurbescherming, ruimtelijke ordening en het beïnvloeden van projecten. Op de hoogte blijven van nieuwe cursusdata? Schrijf u dan in voor de maandelijkse NMU Nieuwsbrief.

Het is ook mogelijk dat we, bijvoorbeeld tijdens een (leden)vergadering van uw vereniging, comité of stichting, in het kort iets over een bepaald onderwerp vertellen. Bij minimaal tien personen kunnen we ook een specifieke cursus organiseren. In de afgelopen jaren hebben wij verschillende cursussen georganiseerd. Meer informatie is op te vragen bij het Adviespunt Ruimte.

Nuttige websites

Algemene websites die nuttige informatie bevatten zijn:

Tags:

Voor meer informatie: