Privacy

Privacy Statement Watt Nou! Leusden

Het jongerenproject ‘Watt Nou! Leusden 2.0’ is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) in opdracht van de gemeente Leusden. In deze samenwerking treedt de NMU op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens die tijdens het project worden verzameld.  

Bij het aanvinken van dit vakje geef je de NMU en gemeente Leusden toestemming om je persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden. Je kunt je te allen tijde uitschrijven onder elke mail die je ontvangt van de NMU of de gemeente, waarna de persoonsgegevens die van jou zijn verzameld worden vernietigd. Je kunt je ook uitschrijven door een e-mail te sturen naar info@nmu.nl .

De NMU en de gemeente kunnen je gegevens gebruiken om je te informeren over het vervolg en de uitkomsten van het project ‘Watt Nou! Leusden 2.0’. Daarnaast geef je ons toestemming om je te benaderen over andere activiteiten die relevant zijn voor jongeren, zoals onderzoek, bijeenkomsten en andere events. De persoonsgegevens die je ons in dit project doorgeeft worden niet voor andere doeleinden gebruikt, of gedeeld met andere partijen. 

Heb je vragen over je privacy en het uitoefenen van je rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving, dan kun je je wenden tot de Functionaris gegevensbescherming van de NMU via info@nmu.nl. Zie tevens de privacy verklaring van de NMU via www.nmu.nl/privacy/