ORSI

ORSI: Proefpersonen gezocht voor pilotproject!

Hoe bepalen je dagelijkse keuzes jouw klimaatimpact?

Elke dag maak je tientallen keuzes die invloed hebben op je CO2-uitstoot. Pak je de auto of de fiets? Eet je vlees of vegetarisch? Scheid je je afval of niet? Iedereen kiest weer anders. Ook op basis van de omgeving waarin je woont. Zijn er bijvoorbeeld goede OV- en fietsvoorzieningen? En hoever is het naar de dichtstbijzijnde glasbak? Wij onderzochten het verband tussen woonomgeving en duurzaam gedrag!

Meten met de ORSI app

De deelnemers hielden van 17 mei t/m 11 juli hun CO2 voetafdruk bij via de nieuw ontwikkelde ORSI app. Daarin konden ze steeds zien welke keuzes ze hebben gemaakt. Tijdens een workshop bespreken we de voorlopige resultaten. Ook nodigen we de deelnemers graag uit om mee te denken over een mogelijk vervolg. Mogelijk kunnen we de app anders of breder inzetten.

Achtergrond: duurzame nieuwe woonwijken

Om het hoofd te bieden aan de huidige woningnood in Nederland zullen er de komende jaren veel nieuwe huizen en wijken moeten komen. Zo ook in de provincie Utrecht: meer dan 100.000 woningen in de komende 20 jaar. De opgave is hier bijzonder ingewikkeld, vanwege de bevolkingsdichtheid, de hoge landschapskwaliteit en de duurzaamheidsambities die ook hier steeds hoger op de agenda’s komen te staan. 

Deze belangen zitten elkaar mogelijk in de weg, maar kunnen elkaar ook versterken. Verschillende (algemene) onderzoeken hebben een verband gevonden tussen de inrichting van de leefomgeving en de mate waarin bewoners duurzame keuzes maken. De kernvraag voor de provincie is dus: waar en hoe realiseren we nieuwe woonwijken op zo’n manier dat de leefomgeving prettig en gezond is, én aanzet tot duurzaam gedrag?  

Wat en wie

Om hier meer inzicht in te krijgen, moeten we in meer detail kijken naar de consumptiepatronen en dagelijkse keuzes van bewoners in verschillende typen omgevingen. Onderzoekers Francesco Orsi (Wageningen University & Research)  en Paul Roncken (PARK Utrecht) hebben daarom NWO-financiering aangevraagd voor dit onderzoekstraject. Het plan is om met een digitale app het gedrag van een gevarieerde groep burgers te monitoren en hen vervolgens actief te betrekken (living lab) bij de resultaten en lessen voor ruimtelijke planning en ontwerp. Voor ontwikkeling en beheer van de app zijn Florian Francken en Paul Visser (Soulcreatives) betrokken; vanuit de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) verzorgde Gerben de Vries de projectcoördinatie en werving/participatie. 

Gegevens verzamelen

We hebben dus inwoners van een aantal uiteenlopende wijken gevraagd naar de keuzes die zij maken. Met de uitkomsten willen we bestaande en nieuwe woonwijken prettiger, gezonder en duurzamer maken.

Disclaimers Infographic deelnemers

      • Dit onderzoek is een pilot, waarin we proberen de CO2-uitstoot van huishoudens zo goed en toegankelijk mogelijk in beeld te brengen. Veel waarden in de infographic voor elke deelnemer zijn dus (goed onderbouwde) schattingen. Mogelijk willen we deze bètaversie van de Orsi-app verder doorontwikkelen, zodat het resulterende CO2-profiel nog completer en accurater wordt.
      • Bij vervoer is alleen gerekend met de emissies tijdens het reizen. De CO2 die vrijkomt bij het produceren van de vervoermiddelen is buiten beschouwing gelaten.
      • In dit onderzoek richten we ons enkel op CO2-uitstoot; andere milieuaspecten – zoals gebruik van grondstoffen, vervuiling en landgebruik – zijn niet onderzocht.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een wetenschapssubsidie van NWO.